Nyheter

Tooltec inleder nytt samarbete

För Tooltec, komponenttillverkare inom industrin, innebar pandemin en helt ny verklighet, givet den stora nedgången i flygbranschen.

Bolaget ställde snabbt om för att attrahera nya kundsegment och det arbetet har nu givit frukt i form av ett färskt samarbete med Saab Dynamics. Dessutom växer efterfrågan från övriga kundsegment, vilket gör att bolaget ser ett behov av nyanställningar i Trollhättan.

När pandemin slog till med full kraft i början av 2020 förändrades allt över en natt för Tooltec. De stora kunderna i flygbranschen sköt upp sina investeringar, vilket tömde orderböckerna, och för Tooltec fanns det bara en väg att ta.

– Vi behövde snabbt ställa om och hitta nya branscher och kunder som efterfrågade våra tjänster, konstaterar Claes Haraldsson, VD Tooltec. Han sticker inte under stol med att det var en tuff tid, men samtidigt gav deras arbete snabbt frukt.

Under 2020 förvärvades Midroc Machining, vilket adderade Xylem, en global ledare inom vattenteknik, till kundlistan. Dessutom väcktes ett intresse hos Saab Dynamics.

Det är en påtagligt nöjd Claes Haraldsson som nu ser resultatet av det intresset.

– Vi är oerhört stolta över det förtroende som Saab Dynamics visar oss, säger han och berättar att det har tagit ett år från den initiala kontakten till att den första leveransen nu lämnat anläggningen i Trollhättan.

Att en ledande aktör inom försvarsindustrin väljer Tooltec ser Claes som ett tydligt tecken på att Tooltecs breddning av erbjudandet var rätt väg att gå. Förvärvet av Midroc Machining samt tillskotten av Xylem och Saab Dynamics gör att Tooltecs framtid ser ljus ut.

– Vi ser en ökande efterfrågan från flygindustrin, vilken vi är mer än redo att möta. Samtidigt är vårt tydliga mål att fortsätta växa hos kunder inom energi, marin, försvar, rymd, och medicinteknik, slår Claes Haraldsson fast.

Omställningen gjorde att Tooltec kunde behålla en stor del av personalstyrkan, vilket idag är en avgörande faktor för att hantera det ökande intresset från marknaden. Kanske når inte flygindustrin samma höjder som tidigare på några år, men Tooltec är fullt flygfärdigt ändå.

– Allt pekar åt rätt håll. Nu är den stora men härliga utmaningen att rekrytera nya medarbetare. Det är en fantastisk sak att kunna säga”, avslutar Claes Haraldsson.