Nyheter

Debatt: ”Tvinga vindkraften att betala för obalansen i elnätet”

”Vindkraften har vuxit fram utan hänsyn till dess konsekvenser för elbalanssystemet, som i sig mångdubblar elnätsavgiften för konsumenterna. Ändras lagen så att den ej reglerbara energin får betala för sig är jag övertygad om kärnkraften står stadigt ekonomiskt och att landsbygden slipper exproprieras i andra länders intressen.”

Det skriver riksdagskandidaten Carl-Wiktor Svensson (KD) i Expressen:

”Apropå de höga priserna talas det nu mycket om att Sverige behöver mer förnybar energi. Centerpartiet har tillsammans med Miljöpartiet valt att ställa sig i första ledet. Men det som behövs är mer än slagord och symbolpolitik om vi ska erhålla ett hållbart elbalanssystem och trygg elförsörjning. Låt mig förklara.”

”Det är nämligen skillnad på elproduktion och elproduktion, och eftersom man i dag inte väger in vindkraftens behov av elsystemsutbyggnad är inte de olika produktionskostnaderna jämförbara. Förnybar elproduktion skapar förvisso glädje för ett fåtal förunnade markägare – och det är de värda. Men ur ett elbalanssystem- och konsumentperspektiv skapar en allt för hög andel vindkraft stora problem.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.expressen.se/debatt/lat-vindkraften-betala-for-obalansen-i-elnatet/