Nyheter

Martin Höhler, E.ON: ”Det behövs en mycket omfattande utbyggnad av elnätet”

”Det krävs en mycket omfattande utbyggnad av elnätet för att möta framtidens energibehov. Det visar en studie som beräknar de ekonomiska utfallen av elnätets utbyggnadsgrad.”

Det skriver E.ON:s vd Martin Höhler i en debattartikel i Dagens Industri:

”I arbetet med regeringens Elektrifieringsstrategi räknar man med en fördubbling av elanvändningen för att Sverige ska kunna uppnå nettonollutsläpp år 2045 och bli en ledande nation för grön omställning av industrin.”

”För att klara det behöver inte bara den förnybara elproduktionen öka kraftigt utan det behövs också en mycket omfattande utbyggnad av elnätet.”

”I en ny oberoende studie som gjorts vid universitetet i tyska Aachen på uppdrag av E.ON har för första gången det ekonomiska värdet beräknats av olika utfall när det gäller elnätets utbyggnadsgrad. Slutsatsen är att underinvesterade elnät medför oväntat stora kostnader för samhället.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-oka-elnatsinvesteringarna/