Nyheter

Skörda träd från luften med elektriska drönare

Att balansera vårt behov av högkvalitativt förnybart biomaterial med vårt behov av biologisk mångfald och friska skogsekosystem diskuteras både på FN:s klimattoppmöte i Glasgow och svenska universitet. 

Uppsala-företaget AirForestry erbjuder ett svar på det dilemmat, genom att använda elektriska drönare för att skapa framtidens hållbara, långsiktiga och effektiva skogsbruk.

Att gallra, eller ta bort små träd för att ge plats åt de återstående träden att växa sig större, gör skogarna mer produktiva. Gallring från luften med elektriska skördedrönare skadar inte omgivande buskar eller träd. Drönare vidrör inte marken, så tillfartsvägar för maskiner är också onödiga. Drönarna styrs från en operatörsstation i närheten.

Traditionella gallringsmetoder använder 15 tons dieseldrivna maskiner som kräver tillfartsvägar i skogen för att komma till träden. Dessa tillfartsvägar använder 20 % av skogsmarken.

De tunga maskinerna pressar sig djupt ner i den mjuka skogsmarken längs tillfartsvägarna och skadar rötter. Genom att eliminera tillfartsvägar och de skador tunga maskiner gör i skogen möjliggör AirForestry bättre biologisk mångfald, skonsammare gallring och högre upptag av koldioxid. Bara i Sverige kan metoden minska de direkta utsläppen med över 150 000 ton koldioxid per år och öka skogens koldioxidupptag med en miljon ton per år.

AirForestrys grundare har en unik samling kompetenser från startupsektorn, elflyg och skogsbruk. Grundarna Markus Romar, Mauritz Andersson, Caroline Walerud och VD Olle Gelin insåg att de hade en idé med enorm potential att omvandla hela skogsindustrin.

– Att skörda från luften skapar fantastiska möjligheter för skogsbruket. Jag är skogsägare och kunde tidigt se potentialen i AirForestrys lösning och vilken enorm förbättring det gör för skogen. Det vi kan göra med våra skördedrönare är helt unikt, säger Olle.

AirForestry samarbetar redan med några av de största skogsägarna i Sverige samt en stark grupp änglainvesterare inklusive Alfred Ruth, Malin Carlström, Anders Ösund, Andy Johnston och Walerud Ventures.

Från första kontakten var Walerud Ventures imponerad av AirForestrys unika potential. Caroline Walerud arbetar idag operativt i företaget.

Hon förklarar varför:

– När man väl förstår att skörd ur luften med drönare är möjligt känns det som den enda vägen framåt och helt galet att ingen har gjort det tidigare. Vår skogsteknik gör det möjligt att balansera det globala behovet av förnybart biomaterial med större, friskare skogar och mer biologisk mångfald. Med AirForestry har vi möjlighet att göra en stor industri ännu grönare och ännu bättre för den levande planeten. Vi blev direkt imponerade av teamet, och sedan vi gick samman sommaren 2020 , framstegen har gått väldigt snabbt. Det är kul att äntligen dela AirForestry med världen efter så lång tid i smygläge.”

Om AirForestry

AirForestry grundades 2020 och tillhandahåller lösningar för gallring av skog med hjälp av elektriska drönare som kan skörda träd från luften. AirForestry minskar behovet av tillfartsvägar, eliminerar förbrukningen av diesel och ger en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i skogen. Företaget har 13 anställda och är baserat i Uppsala.