Nyheter

ABB lanserar Tundish EMS-lösning med vilken ståltillverkare kan komma runt gjutlådans begränsade möjligheter

ABB lanserar idag sin Tundish EMS-lösning, med vilken ståltillverkare kan komma runt gjutlådans begränsade möjligheter att styra flödet av smält metall och därmed stålkvaliteten och temperaturen. 

Tundish EMS är placerad på utsidan av gjutlådan och använder kontaktlös, elektromagnetisk omrörningsteknik för att skapa ett elektromagnetiskt fält som ger upphov till en omrörningseffekt i smältan. Den kontinuerliga omrörningen ökar blandningszonens volym väsentligt i så gott som hela gjutlådan, vilket betyder högre flödeshastigheter, inga döda zoner och jämnare temperatur.

Att använda denna elektromagnetiska omrörningsteknik är speciellt viktigt för ståltillverkare med flera gjutsträngar från en gjutlåda. Det betyder färre inneslutningar, vilket ger ett jämnare och renare stål och mindre igensättning av gjutrören.

Genom att skapa ett roterande flöde i gjutlådans hela smältbad ger Tundish EMS en snabb homogenisering av temperaturen och den kemiska sammansättningen, vilket resulterar i bättre stålkvalitet, jämnare och repeterbara gjutvillkor vid flera strängar samt totalt sett ökad kvalitet, produktivitet och lönsamhet vid billet- och bloomgjutning och tillverkning av metallpulver.

– Den nya Tundish EMS är resultatet av ABB:s kompetens inom omrörardesign och unika processerfarenhet från tusentals installationer och långa historik av produktutveckling i samverkan, säger Zaeim Mehraban, Global Sales Manager för Metallurgy Products på ABB. Nu kan ståltillverkare övervinna en utmaning som gjutlådstekniken hittills inte har lyckats knäcka. Tundish EMS använder kontaktlös elektromagnetisk omrörningsteknik som ökar livslängden och knappast kräver något underhåll alls, vilket ger högre kvalitet, produktivitet och lönsamhet.

Tundish EMS erbjuder många nya funktioner som flexibel omrörningskraft och -riktning samt möjlighet att cirkulera och kontrollera flödet i gjutlådans hela smälta. Det innebär att ståltillverkare inte längre behöver förlita sig enbart på den begränsade möjligheten hos gjutlådans infodring att kontrollera det smälta metallflödet, där betydande döda zoner ofta leder till temperaturvariationer och där det inte går att få bort mindre inneslutningar eller kluster av inneslutningar. Tundish EMS kan installeras i många olika konfigurationer som passar de flesta typer av gjutlådor.

Tundish EMS ökar kvaliteten, produktiviteten och lönsamheten på många olika sätt. Förutom färre icke-metalliska inneslutningar och totalt sett renare stål ger den också jämnare temperatur och stabilitet i gjutlådans hela smältbad. Den ger mindre överhettning och en jämnare temperatur mellan olika strängar. Den totala processens repeterbarhet och tillförlitlighet förbättras, och kostnaderna minskar tack vare lägre behov av gjurlådsinfodring som fyllnads-, slitage- och baffelmaterial.