Nyheter

Nästa generations bränslecellsplattform för drift av datacenter

RISE ingår i ett konsortium av sju organisationer som nu valts av Europeiska kommissionen för att utveckla nästa generations bränslecellsplattform för drift av datacenter.

Förhoppningen är att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 100 procent.

Satsningen finansieras med 2,5 miljoner euro och ingår i EUs program för forskning kring bränsleceller och vätgas, The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Projektet där RISE deltar heter EcoEdge PrimePower (E2P2) och är ett initiativ som syftar till att utveckla bränsleceller med mycket lågt klimatavtryck.

– Vi vet alla att digitalisering och datacenter är nyckelelement för en hållbar framtid, där innovation är kärnan i resan mot våra globala 2030-mål. Som forskare på RISE satsar vi på att vara en stark del av E2P2-teamet, att driva på teknikutvecklingen och att på ett transparent sätt demonstrera nya hållbara lösningar för primärkraft för framtidens digitala infrastruktur, säger Jon Summers, senior forskare på RISE.

Ett konsortium av sju företag – Equinix, InfraPrime, RISE, Snam, SolidPower, TEC4FUELS och Vertiv – ska utveckla och testa ett innovativt system av fastoxidbränsleceller (SOFC) med avbrottsfri strömförsörjningsteknik (UPS) och litiumjonbatterier för att tillhandahålla en stabil och miljövänlig kraftkälla till datacenter och annan kritisk infrastruktur.

Implementering av naturgasdriven SOFC som en primär kraftkälla kommer vara avgörande för att bana väg för användningen av grön vätgas för bränslecellstillämpning, för både reserv- och primärkraft.

– Tack vare vårt stöd till forskning och utveckling av bränsleceller har vi lagt en stark grund för europeisk industri att leda utvecklingen av nya teknologier. Vi är stolta över att E2P2-projektet kommer att ge ren bränslecellsbaserad energi till datacenter tack vare ett solitt konsortium som samlar hela värdekedjan. Projekt som E2P2 är helt nödvändiga för att kunna erbjuda lösningar som öppnar marknadspotentialen och bidrar till EUs ambitiösa klimatmål, säger Bart Biebuyck, Executive Director, Clean Hydrogen Partnership.

Projektet E2P2 siktar på att kunna visa upp realistiskt koncept där urbana kraftnät kan använda bränsleceller från grön vätgas och heller inte vara beroende av dieselgeneratorer för reservkraft.

– Bränsleceller är en renare och tystare kraftlösning som kraftigt kan minska koldioxidutsläppen från datacenter. Samtidigt bidrar projektet till att stötta den växande väte- och förnybara energiekonomin i Europa, säger Jon Summers, senior forskare på RISE.

Ett av världens ledande företag inom datacenter, amerikanska Equinix, är partner i konsortiet som driver E2P2.

– E2P2-projektet gör det möjligt för oss att ta fram en helt ny arkitektur för att generera, distribuera och lagra energi. Vi bidrar därmed till en bred övergång till hållbar vätgas för att kunna nå vårt mål att vara klimatneutrala 2030, säger Justin Dustzadeh, Chief Technology Officer på Equinix.