Nyheter

Nytt projekt gör ståltrådstillverkning mer resurseffektiv

WOLS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.

I Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och mer än 5 miljoner ton ståltråd produceras i Europa. För att tråddragningsprocessen ska fungera måste det finnas en fungerande smörjning som separerar trådens och dragverktygets yta.

Tråd finns överallt runt omkring oss. Den håller samman våra konstruktioner, stabiliserar våra däck och transporterar elektricitet. I nästan alla komplexa produkter finns komponenter av tråd.

Den svenska tråddragningsindustrin står inför stor internationell konkurrens från låglöneländer och för att möta den krävs avancerade produkter med hög kvalitet och hög produktionseffektivitet. Båda dessa alternativ ställer extremt höga krav på smörjsystemet.

Projektet ska göra att den svenska tråddragningsindustrin kan bli mer resurseffektiv och konkurrenskraftig. Detta ska ske genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd. Detta inkluderar utvärdering av möjligheter att byta ut boraxbaserade smörjmedelsbärare mot mer miljövänliga alternativ samt tillämpning av ett helt nytt koncept med additivt tillverkade verktygshållare som ger nya möjligheter till processkylning.

– Projektet syftar till att resurseffektivisera tråddragningsindustrin, detta ska göras genom att se över och optimera smörjningen av tråddragningsprocessen. Vi kommer bland annat titta på möjligheten att använda additiv tillverkning, alltså 3D-printing för att tillverka verktygshållare med optimerad kylningen, för på så sätt expandera processfönstret för dagens tråddragningssmörjmedel. Flera av de stora tråddragerierna i Sverige är med i projektet, vilket innebär att möjligheterna för att göra skillnad för svensk tråddragningsindustri, genom att implementera resultat från projekt är stora, vilket är väldigt roligt, säger Joakim Larsson, institutionen för Naturvetenskap och Teknik på Örebro universitet samt projektledare för WOLS.

WOLS har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu cirka 50 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den nittonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

På bilden: Joakim Larsson, projektledare för WOLS

Foto: Jesper Eriksson