Nyheter

Zentnl används skarpt i Bolidens gruva i Kankberg

I samarbete med det svenska gruvbolaget Boliden har Wavr Tech genomfört den första skarpa installationen av Zentnl.

Sedan september är tjänsten i drift vid Bolidens gruva i Kankberg, där den nu utvärderas som ett framtida verktyg för att öka tryggheten för bergsarbetare och annan personal i gruvverksamheten.

– Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, säger Henrik Åslund, HSE Manager på Boliden Kankberg. Hittills har vi utrustat två arbetslag med Zentnl och vi ser en stor potential för tekniken. Det handlar initialt om att öka säkerheten för personal som arbetar ensamma, och på sikt även om att bättre förstå de långsiktiga effekterna av olika rörelsemönster och fysiska påfrestningar.

Wavr Techs strategiska samarbete med Boliden inleddes under 2019 och når nu i samband med installationen i Kankbergsgruvan en viktig milstolpe. I det första steget aktiveras ett begränsat antal abonnemang och sedan följer en planerad expansion under det första halvåret 2022. Diskussioner förs även kring möjligheten att inkludera Zentnl som standard i den personliga skyddsutrustningen inom Bolidens organisation.

– Boliden är globalt ledande inom hållbarhet och förebyggande säkerhetsarbete, och därför en mycket värdefull partner i vår fortsatta utveckling av Zentnl, säger Patrik Zayas, vd på Wavr Tech. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet och bidra till att ytterligare förbättra arbetsmiljön i deras anläggningar och verksamhet, både i och utanför Sverige.

Boliden har över 6 000 medarbetare i sju länder och årsomsättningen uppgår till 50 miljarder kronor. Verksamheten omfattar bland annat prospektering, gruvbrytning, smältning, raffinering och återvinning av metaller – det sistnämnda är ett område där företaget anses vara globalt ledande. Konkreta behovsanalyser och workshoppar genomförs nu vid ett flertal av Bolidens gruvor för att vidareutveckla Zentnl-tekniken och förbereda för fler användare.

– Jag är övertygad om att installationen i Kankberg kommer att ge ovärderliga insikter om arbetsmiljöarbetet, både för oss och för Boliden, säger Patrik Zayas. Den utgör också ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling av Zentnls funktionalitet och lansering på den globala marknaden för gruvindustrin och andra branscher.

Zentnl är en abonnemangsbaserad tjänst för rörelsemätning i krävande arbetsmiljöer. Tjänsten består av kundanpassade wearables – yrkeskläder med integrerade rörelsesensorer och wifi – i kombination med kraftfull analyskapacitet och en tydlig och lättanvänd app. Sensorerna registrerar användarens rörelser och den insamlade datan analyseras i realtid med stöd av AI. Zentnl används för att öka säkerheten vid ensamarbete, men även för att förstärka det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.