Nyheter

Trollhättan Energi byter lågspänningsställverk

Trollhättan Energi har bytt tre lågspänningsställverk i Stallbacka värmeverk. Resultatet har blivit en fullt modern anläggning. Det äldsta av de utbytta blocken var 40 år gammalt.

Efter att förra året ha bytt två högspänningsställverk och två transformatorer i värmeverket gick Trollhättan Energi i år in för att byta lågspänningsställverken som hanterar den elektricitet som används för driften av värmeverket. Det är Blocken 1, 2 och 3 på vardera 0,4 kV som har bytts ut och de är nu i drift.

Upphandlingen var klar efter årsskiftet, arbetena påbörjades i maj och i september var ställverksbytet klart.

– Det äldsta blocket var 40 år gammalt och det fanns inte längre reservdelar till det. Det yngsta var 30 år. Vi bytte alla tre samtidigt för att få enhetlighet och samma fabrikat på alla tre, säger Peter Käck, projektledare vid Trollhättan Energi AB.

– Resultatet har blivit att vi har fått en fullt modern anläggning, säkrare drift och bättre övervakning och uppföljning. Nytt är att vi fått separat mätning av elförbrukningen på tyngre laster och anläggningens delar och separat mätning på tryckluftskompressorer.

De tre blocken har levererats av det estniska företaget Harju Elekter i Malmö i ett projekt tillsammans med Trollhätteföretaget Bro Underhåll & Service BUS AB. Lågspänningsställverken är av typ ELCOVER 1 600 A och 3 000 A, plugg-in med motorgrupper och mätning samt olika skenstråk med laskset. Uppdraget omfattar också projektledning, konstruktion, FAT, reläprovning och installationssupport.

– Entreprenaden har faktiskt gått bra. Det var ju en gammal anläggning och det har varit litet si och så med dokumentationen, säger Peter Käck.

Störst på fjärrvärme

Stallbacka värmeverk ligger öster om Göta älv mellan stadens centrum och Stallbackabron. Det är det största leverantören av fjärrvärme av tre i staden. Verket har två oljepannor för bioolja på vardera 25 MW, en elpanna på lika mycket, en biobränslepanna på 32 MW och en på 12 MW. Därtill hämtar

Trollhättans fjärrvärmenät sedan 2018 överskottsvärme även från smältverksföretaget Vargön Alloys utanför Vänersborg, värme som tidigare gick rakt ut i Göta älv.

FAKTA:

Tidplan: Maj – september 2021

Byggherre: Trollhättan Energi AB

Totalentreprenör: Bro Underhåll & Service BUS AB

Elkonsult: ÅF-Industry AB

Kostnad: 4,5 MSEK

På bilden: Block 3 i det förnyade ställverket vid Stallbacka värmeverk