Nyheter

Jönköping Energi bygger ångpanna för biobränsle

Jönköping Energi har byggt en pannanläggning för biobränsleeldad ångproduktion för sin kund Arlas räkning. Kapaciteten är 7 MW och pannan är planerad för kontinuerlig drift. Ångan används både för sterilisering av utrustning och i en process för att öka mjölkprodukternas hållbarhet.

Det är en biobränsleeldad pannanläggning som ska eldas med flis för produktion av ånga till Arla mejeriets produktion. Anläggningen har byggts på kundens mark i anslutning till mejeriet i södra Ljungarum intill E4 i Jönköping. Det är två byggnader som uppförts, en som rymmer tippfickan för flis från lastbil inomhus och en som är en 16 meter hög pannhall.

Tipphallen är 41x9x9 meter och rymmer bränsle för 72 timmars drift. Pannhallen har måtten 22x19x16 meter. Flispannan på 7MW består av ugn, vattenrörspanna och ekonomiser. Därtill elfilter, askhantering, ångackumulator, pumpar och värmeväxlare.

Långvarigt samarbete

– Historiskt har vi levererat fjärrvärme till mejeriet och sedan 2015 också hetvatten till kundens produktion. Nu ska vi även leverera ånga, säger Gustav Sandberg, projektledare vid Jönköping Energi.

Pannan är bygd för att kunna leverera ånga dygnet runt. För att kunna ligga på minimumlast är anläggningen även kopplad till Jönköping Energis fjärrvärmenät för att pannan med kontinuerlig drift ska kunna köra även när kunden inte behöver ånga. Utöver den fliseldade ångpannan har det byggts en biooljeeldad reservpanna för ånga på 7 MW.

Det finns två flöden i ångcentralen. Gustav Sandberg förklarar:

Renånga. Stadsvatten renas i en vattenbehandling, avgasas och pumpas till en ånggenerator. Ångan skickas vidare till Arlas produktion.

Industriånga. Vatten hettas upp till ånga i den nya biopannanläggningen och skickas till ångcentralen. Där används industriångan till avgasning och till ånggeneratorerna. Industriångan används också till hetvattenproduktion. I det flödet går ångan via en hetvattenkondensor som värmer hetvattenkretsen.

För Jönköping Energi är det inte helt nytt med kundspecifika anläggningar och redan nu finns ytterligare förfrågningar om liknande specialleveranser på energiområdet.

Hållbar i 28 dagar

Arla i Jönköping beskrivs som ett av Europas modernaste färskvarumejerier med inriktning på mjölk, fil och grädde. Det har en invägning på cirka 200 miljoner kilo mjölk per år och sysselsätter 480 personer. Mejeriet är företagets huvudenhet i Sverige för produktion av laktosfri mjölk med lång hållbarhet och det är där som ångan kommer in.

–Vi var måna om en trygg och långsiktig partner för leverans av ånga, sa Ola Allvin, chef för produktion och teknikutveckling på Arla i Jönköping när samarbetet med Jönköping Energi presenterades.

När mjölken, till övervägande del levererad från gårdar i Småland, kommer in med mjölkbilarna börjar processen med att 50 procent av laktosen filtreras bort.

Och Ola Allvin förklarar hur ångan används:

–Vi använder den dels för sterilisering av utrustning, dels i processen när vi tillverkar laktosfria varor för att öka hållbarheten. Ångan möter mjölken med 160 grader under 0,1 sekunder och sedan kyls mjölken ner till 3 grader. Därefter förpackas den och har då en hållbarhet på 28 dagar.

FAKTA:

Byggherre: Jönköping Energi AB

Totalentreprenör: Jernforsen Energy AB

Tidplan: Q4 2020 – Q4 2021

Kostnad: 80 – 85 MSEK

Bildtext Biopanna för ånga:

Jönköping Energi har byggt en biobränsleeld