Nyheter

Volkswagen investerar i ny vindkraftpark i Skellefteå

Volkswagen tar ytterligare ett stort steg mot sitt mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln. Märket investerar nu i en ny vindkraftpark i Skellefteå med en årlig kapacitet på cirka 100 GWh som kan förse motsvarande 27 000 hushåll med el.

Volkswagen har för avsikt att vara helt koldioxidneutralt fram till år 2050. Därför går företaget långt utöver elektrifieringen av bilen med sitt holistiska program ”Way to Zero” för att minska koldioxidutsläppen. Volkswagen är den första biltillverkaren att stödja utbyggnaden av förnybar energi i industriell skala – och kommer att driva på utbyggnaden av europeiska vindkraftparker och solenergianläggningar med cirka 40 miljoner euro fram till 2025.

Volkswagen har nu kommit överens om det hittills största projektet i sin portfölj med vindkraftverkföretaget wpd Onshore Aldermyrberget AB i Skellefteå. Volkswagens andel av vindkraftparken producerar ca 100 GWh el, vilket räcker till 27 000 hushåll. Därmed lever Volkswagen också upp till sitt ansvar som marknadsledare för elbilar i Sverige. I samband med nettokoldioxidneutral tillverkning av ID.-modellerna, tar nu Volkswagen ytterligare ett stort steg mot sitt mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln.

Samtidigt som övergången till e-mobilitet snabbas upp och ID.-familjen expanderas ytterligare, som en del av ACCELERATE-strategin, stödjer Volkswagen investeringar i vindkraftsparker och solenergianläggningar och ökar på så sätt mängden el från förnybara energikällor i elnätet. På så sätt förbättrar företaget ID.-familjens klimatavtryck och lägger grunden för en koldioxidneutral användning av den elektriska fordonsparken.

– Volkswagen är oåterkalleligt på väg mot nollutsläpp. Vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen och göra mobiliteten hållbar. Vi är den första biltillverkaren som stödjer utbyggnaden av förnybar energi i stor skala. E-mobilitet kan endast bidra effektivt till klimatskyddet om elbilarna hela tiden laddas med förnybar el, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.

Utöver vindkraftparken i Sverige kommer en ny solenergianläggning i Tramm-Göthen i nordöstra Tyskland att tas i drift i början av 2022. Det gemensamma projektet med energiföretaget RWE har cirka 420 000 solcellsmoduler och är det största oberoende solenergiprojektet i Tyskland. Därefter följer ytterligare ett 20-tal gröna elprojekt i länder som Spanien, Storbritannien och Finland fram till 2025.