Nyheter

Debatt: ”Agera för en långsiktig tillgång på el till rimliga priser”

”Om regeringen menar allvar med den gröna industriella revolutionen måste den omedelbart agera för långsiktig tillgång på el till rimliga priser. ”

Det skriver Peter Kihlgren, vd Kemira Kemi AB, ordförande SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet) och Johan Bruce, energidirektör SKGS i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”En av den nytillträdda regeringens absolut viktigaste uppgifter är att ta sig an och stärka landets elförsörjning. Om knappt 25 år ska Sverige ha nettonoll­utsläpp av växthus­gaser. Detta klimatmål förutsätter en fördubblad elanvändning – och en fördubblad svensk elproduktion. Att förlita sig på ökad import är ohållbart. Kraftfulla åtgärder för att öka elproduktionen och stam­nätets överförings­kapacitet är helt nödvändiga.”

”Basindustrins energi­samarbete SKGS har stora förhoppningar på att den kommande elektrifierings­strategin tar det helhets­grepp på elförsörjningen som behövs och tydligt pekar ut konkreta åtgärder för att säkerställa framtidens elförsörjning. Politiken måste gå från ord till handling i ett antal avgörande frågor.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/industriell-revolution-kraver-rimligt-pris-pa-el