Nyheter

Slutrapport om behovsstyrd hinderbelysning på vindkraftverk

Transportstyrelsen har redovisat en slutrapport till regeringen om behovsstyrd hinderbelysning på vindkraftverk. Av rapporten framgår att reglerna ser olika ut i olika europeiska länder.

Vindkraften har ökat kraftigt i Sverige och står i dag för tio procent av energiproduktionen. För att minska risken att flygplan ska kollidera med vindkraftverk finns regler för hur hinderbelysning ska utformas så att hindren kan upptäckas av luftfarten.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att redogöra för hur Sveriges regelverk för hinderbelysning står sig internationellt och även jämföra svenska regler med några utvalda europeiska regler för så kallad behovsstyrd hinderbelysning. Eller enklare uttryckt – möjligheten att belysningen på vindkraftverk tänds enbart när ett flygplan närmar sig eller sikten är dålig.

– Vi har dels jämfört länder som ligger nära oss rent geografiskt, dels länder där vindkraften är utbredd. Det går att konstatera att reglerna för hinderbelysning på vindkraftverk skiljer sig mycket åt runt om i Europa, säger Linnéa Ekström, sakkunnig på Transportstyrelsen.

FAKTA:
Uppdraget, som slutredovisas i dagarna, går ut på att redogöra för hur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd står sig internationellt. Ingår gör även att jämföra svenska och europeiska regler när det gäller behovsstyrd hinderbelysning.
I rapporten jämförs de svenska reglerna med sju olika länder: Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.
Rapporten redogör även för den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO’s

rekommendationer av markering av vindkraftverk.