Nyheter

Ny kartläggning: Hela kundresan för företag som investerar i solceller

Tillsammans med metodbyrån Sigmar har Piteå Science Park kartlagt kundresan för företag som valt att investera i solceller. Undersökningen visar att viljan att bidra till den gröna omställningen är en av de tydligaste drivkrafterna till varför man väljer att investera i solenergi, tätt följt av en ekonomisk drivkraft.

Den visar också att det finns många trösklar som köparna måste ta sig över och vad säljare och installatörer kan göra för att underlätta köpbeslutet.

Solenergibranschen är en snabbt växande bransch och nu när elpriset ligger på historiskt höga nivåer är det många som tycker att det känns lockande att producera sin egen, gröna el. Piteå Science Park jobbar genom projektet Arctic Solar med att få fler små och medelstora företag att investera i solel.

– Solel är en ung bransch som fortfarande har en del barnsjukdomar inte minst här i norra Sverige. Genom denna kartläggning vill vi bidra med ökad kunskap kring saker som är viktiga att tänka på för att fler företag ska välja solel, säger Linnea Assmundson, innovationsledare Piteå Science Park och projektledare för Arctic Solar.

Kartläggningen visar att de tydligaste drivkrafterna till varför man väljer att investera i solenergi är att bidra till den gröna omställningen, tätt följt av en ekonomisk drivkraft. På kort sikt ser företag en kostnadsbesparing eller en mer förutsägbar månadskostnad, medan man på lång sikt ser man en möjlighet till avkastning genom att kunna sälja överskottsel och minska sitt beroende till energibolagen.

– Vi går mot en framtid med rekordstort energibehov och då behöver vi ta vara på möjligheterna som finns med egenproducerad grön el med hjälp av solpaneler på tak och fasader, säger Linnea Assmundson.

Några problemområden som pekas ut i rapporten är att kunskapsnivån är relativt låg både hos köpare och hos återförsäljare, svårt att jämföra olika leverantörers offerter då det inte finns någon jämförelsestandrad, svårt att få referenscase, avsaknad av sakkunniga hos leverantörer och låg kunskapsnivå hos montörer.

– Just nu gör vi en satsning inom ramen för Arctic Solar där vi erbjuder leverantörer kostnadsfria workshoppar som ska ge en ökad förståelse för de specifika utmaningar som finns i norra Sverige, avslutar Linnea Assmundson.

Mer information Arctic Solar

Arctic Solar är ett samverkansprojekt med syfte att öka investeringstakten i solel bland små och medelstora företag i norra Sverige.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, PiteEnergi och Piteå Science Park.