Nyheter

Stort genomslag för Sveaskogs jämställdhetsutbildning för entreprenörer

Sedan hösten 2019 har Sveaskog erbjudit sina entreprenörer en webbutbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering. Hittills har över 550 personer som inte är anställda på Sveaskog gått utbildningen.

Skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Som Sveriges största skogsägare har Sveaskog möjlighet att tillsammans med sina entreprenörer arbeta aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering som en del i branschens kompetensförsörjningsarbete. Sedan hösten 2019 erbjuder därför Sveaskog sina entreprenörer en frivillig webbutbildning med fokus på dessa områden.

– Det är glädjande att så många entreprenörer har tagit chansen att skaffa sig mer kunskap och insikt inom dessa områden. Det känns mycket bra att vi kan fungera som ett stöd till dem i det här viktiga arbetet, säger Sveaskogs HR-partner Lisa Liljenstrand.

En av de entreprenörer som gått utbildningen är Mikael Johansson, vd på Svartbyns Skogstjänst.

– Jag och alla mina anställda har gått utbildningen. Jag tycker att den var jättebra och det är dessutom bra att den både har en berättarröst och att man kan läsa texten själv, för vi tar ju till oss information på olika sätt. Utbildningen väcker tankar kring frågor som vi annars inte funderar så mycket på i vardagen, säger Mikael Johansson.

Även branschorganisationen Skogsentreprenörernas ordförande och tillförordnad vd Kolbjörn Kindströmer ser positivt på Sveaskogs satsning.

– Det är jättebra att Sveaskog erbjuder sina entreprenörer den här utbildningen. I affärsrelationer, såsom i livet i övrigt, är ömsesidig respekt och våra beteenden viktiga. Att så många entreprenörer gått utbildningen visar att det går att komma långt på frivillig väg, säger Kolbjörn Kindströmer.

Det har nu gått två år sedan utbildningen för entreprenörer lanserades. Mats Oja, inköpschef på Sveaskog, reflekterar kring erfarenheterna så här långt.

– Vi på Sveaskog vill såklart ta en del av ansvaret för utvecklingen av branschen. Entreprenörerna har sällan samma resurser som vi att arbeta med frågor som jämställdhet och inkludering. Genom att erbjuda utbildningen kan vi stötta dem i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare, säger Mats Oja.