Nyheter

De stora 10 frågorna besvarade

SSAB siktar på att lansera sitt banbrytande fossilfria stål av premiumkvalitet år 2026. Det en produkt som kommer att revolutionera branschen genom att eliminera koldioxidutsläpp från ståltillverkningsprocessen.

Här har SSAB sammanställt 10 vanliga frågor om fossilfritt stål från SSAB.

1/Varför utvecklar SSAB fossilfritt stål?

Utsläppen av koldioxid måste upphöra, det är avgörande för vår planets framtid. Stålindustrin är för närvarande en av de främsta källorna till koldioxidutsläpp, och står för sju procent av alla CO2- utsläpp globalt. SSAB är redan en av världens mest koldioxideffek- tiva ståltillverkare, men vi vet att branschen har en bra bit kvar. Vårt mål är att leda stålindustrin till en koldioxidfri framtid.

2/Vilka är för- och nackdelarna med fossilfritt stål?

Den främsta fördelen med fossilfritt stål är att det är ett material som bidrar till noll koldioxidutsläpp. Produktionen av fossilfritt stål lämnar de fossila bränslena kvar i marken. Detta innebär att du och dina slutkunder blir en del av den fossilfria värdekedjan. Den enda nackdelen med fossilfritt stål är de högre startkostnaderna vid produktionen, vilket gör det dyrare att framställa och därmed ökar priset.

3/Vad är fossilfritt stål?

Fossilfritt betyder att en produkt eller tjänst har skapats utan att använda fossila bränslen eller fossila råvaror.

4/Hur vet jag om SSAB:s stål verkligen är fossilfritt?

SSAB har gjort stora investeringar i fossil- fritt stål, och som en del av detta kommer produktionsprocessen att dokumenteras i en miljövarudeklaration (EPD, Environment Product Declaration). EPD:er granskas av tredje part och följer strikta europeiska och internationella standarder.

5/Vad är ”grönt stål”?

Det finns ingen officiellt erkänd definition av grönt stål. Med andra ord kan termen användas lite hur som helst. Användningen av termen ”grönt stål” innebär att en produkt inte uppfyller några specifika kriterier. Därför väljer SSAB istället att vara tydliga med att vårt stål är helt fossilfritt och därför används inte den vagare termen ”grönt stål”.

6/Framställs järnmalm i en fossilfri produktionsprocess?

Ja, all järnmalm som används i SSAB:s fossilfria stål kommer från certifierad fossilfri gruvverksamhet.

7/Kommer alla SSAB:s anläggningar att producera fossilfritt stål?

Ja. SSAB har en investerings- och produk- tionsplan som innebär att alla nuvarande anläggningar ska kunna producera fossilfritt stål senast år 2040.

8/Vilka slutprodukter och branscher kan använda fossilfritt stål?

Den höga kvaliteten på fossilfritt stål innebär att det kan användas för alla slutprodukter och inom alla branscher, precis som dagens SSAB-stål.

9/Hur mycket kommer fossilfritt stål att kosta?

Produktionskostnaden för fossilfritt stål är högre än för standardstål, vilket innebär att det har ett högre pris. För en detaljerad prisbild, tala med din SSAB-kontakt.

10/När startar de kommersiella leveranserna?

SSAB:s mål är att leverera fossilfritt stål år 2026.