Nyheter

IKEM: EU:s nya kemikaliestrategi hotar den svenska kemibranschen

En ny ekonomisk rapport från Ricardo Energy & Environment, visar på de omfattande ekonomiska risker den europeiska kemibranschen står inför vid införandet EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet (CSS).

Branschen står bakom målen i kemikaliestrategin men vill se en förändrad plan för genomförandet, annars riskerar viktiga gröna omställningar att försenas och branschens kunder kommer att drabbas av problem i leveranskedjan.

Den svenska kemibranschen, som står för sex procent av varuexporten, riskerar att tappa 12 procent av sin omsättning om kemikaliestrategin genomförs enligt befintlig plan. Detta skulle påverka möjligheterna att göra de omfattande investeringar som krävs för att uppfylla målen för EU:s gröna giv.

− Vi står bakom kemikaliestrategin, vi vill vara med och jobba för att den ska bli verklighet. Men det krävs en tydligare plan för hur de investeringar som behöver göras i utveckling och innovation ska komma till stånd. Vi vill att de ska ske här i Sverige och Europa, inte någon annan stans, säger Kristina Neimert Carne som är sakkunnig inom kemikaliefrågor på branschorganisationen IKEM.

Alla värdekedjor är beroende av kemi för att kunna sätta sina produkter på marknaden. Produktionen av solceller, återvinningsbara batterier för fordonsflottan, cirkulära processer, hållbart byggande eller kläder av cellulosa kommer att påverkas. Utan innovativ kemi inget biobränsle, fossilfritt stål eller läkemedel. Det här är strategiska värdekedjor som Europa behöver säkerställa en uthållig produktion av. Inte minst COVID-pandemin har under det senaste året visat hur sårbara våra globala försörjningskedjor är.

− Den kemiska industrin har alltid drivits av innovation, passion för ny teknik och entreprenörsanda. Vi vill uppmärksamma svenska politiker på att kemikaliestrategin måste bli en tillväxtstrategi som gynnar Sverige. Det handlar inte bara om kemiindustrin, utan även om de industrier som är beroende av kemiindustrins produkter för sin produktion, säger Kristina Neimert Carne.

Enligt rapporten från Ricardo Energy & Environment kommer den nya lagstiftningen med stor sannolikhet påverka så mycket som 28 procent av branschens omsättning. Ungefär en tredjedel av dessa ämnen tror branschen att man kan ersätta eller omformulera, två procent kommer omfattas av undantag, sex procent kommer få strängare regler, men behöver inte fasas ut.

− Kvar blir 12 procent i omsättningstapp om vi inte gör något. Grovt räknat skulle det innebära ett omsättningstapp på 38 miljarder för Sverige år 2040, eller 7 000 arbetstillfällen, säger Kristina Neimert Carne.