Nyheter

Powerbox lanserar 700W kraftaggregat

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, lanserar ett nytt 700W kraftaggregat för industriella applikationer, OFI700A. Optimerad för konduktionskylning ger OFI700A full prestanda utan kylfläkt vid temperaturer på basplattan från -40 till +95°C.

Inspänningsområdet är universellt från 85 till 264VAC. Aggregatet har PFC (effektfaktorkorrigering) och finns med utspänningarna 12, 28 (justerbar till 24) och 48VDC. Samtliga har även en aux utgång på 12V.

Industriella applikationer har ofta kylning med hjälp av fläktar, men det finns applikationer där forcerad kylning inte är möjlig eller ens tillåten. I krävande miljöer och applikationer där tillförlitlighetskraven driver eliminering av alla tänkbara felkällor är det ofta nödvändigt att undvika fläktar. De slutna höljen som används t. ex. vid laserskärning är ett exempel. Utrustning installeras också i allt högre grad i övervakningsrum och till och med i kontorsmiljö där ljudnivån måste hållas på ett absolut minimum med hänsyn till personalen.

Konduktionskylning ställer väldigt specifika krav på uppbyggnaden av en enhet. PRBX OFI700A är utformad för optimal värmeöverföring från de värmeavgivande komponenterna till basplattan, vilket möjliggör full prestanda från -40 till +95°C på basplattan. Beroende på applikationens uppbyggnad och övergripande kylningsförhållanden kan derating tillämpas i enlighet med vad som anges i den tekniska dokumentationen.

För att täcka ett brett spektrum av användningsområden har OFI700A det universella inspänningsområdet 85 till 264VAC. Aggregatet har PFC med koefficienten 0,95/0,92 (110VAC/230VAC). För applikationer matade från en DC bus, som t.ex. gruvutrustning, kan OFI700A matas från 120 till 350VDC.

OFI700A finns I tre varianter med enkel DC utgång, 12V/58,4A ; 28V/25A och 48V/14,6A. Utspänningen kan justeras med den inbyggda potentiometern. Som exempel kan 28V utspänning justeras från 22,4V till 33,6V och därigenom täcka 24V applikationer. Aggregaten har även en extra utgång med 12V/0,1A för extra funktioner.

Vid behov av 1+1 redundans är en enkel möjlighet att parallellkoppla två enheter med en extra diod som skydd. Det är en enkel lösning, men den ger ökad effektförlust som beroende på utströmmen kan bli så hög som 30W. För redundanskoppling med bibehållen förstklassig verkningsgrad finns en option “O” version av OFI700A med aktiv ORing krets byggd med högprestanda FET teknologi. Effektförlusten minimeras här till utmärkta mindre än 1,5W.

För hög säkerhet har OFI700A IN/UT isolation på 3000VAC och IN/FG (floating ground) på 2000VAC. Isolationen från utgång till FG är 500VAC. Kraftaggregatet har överströmsskydd med automatisk återställning, överspännings och övertemperaturskydd.

Kontakter på kretskortet i OFI700A ger enkel åtkomst till extrafunktioner, som; fjärrstyrning, utspänningsavkänning, DC-OK, IOG (Inverter Operation Mode) och 12V extrautgången.

OFI700A har genomgått stöt och vibrationstest enligt MIL-STD-810H. Produkten har testats till nivåer långt över normala driftförhållanden och är specificerad att tåla 20G vibrationer vid transport.

I open frame version har OFI700A måtten 126 x 38 x 250mm (4,96 x 1,5 x 9,84 “) och väger max 0,95kg. Som option finns ett metallhölje som ökar höjden med endast 2mm och vikten med 150 gram (Option N).

OFI700A är certifierad enligt UL62368-1, C-UL (motsvarar CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1.

OFI700A serien har tre års full garanti och uppfyller de europeiska RoHS, REACH och lågspänningsdirektiven. Produkten är UL, CE och UKCA märkt.