Nyheter

Första transporterna med delar till vindkraftverken har nu anlänt till Rödene vindkraftpark

De första transporterna med delar till vindkraftverken har nu anlänt till Rödene vindkraftpark. När RES Renewable Norden bygger 13 nya vindkraftverk i Rödene mellan Alingsås och Vårgårda är Inhouse Tech byggledare på site.

Efter att man har anlagt vägar, kranuppställningsplatser och fundament har transporter med delar till vindkraftverken nu anlänt. Delarna har transporterats från hamnen i Uddevalla med hjälp av specialfordon för att kunna hantera de stora dimensionerna. Ett vindkraftverk har en totalhöjd på 200 meter och en rotordiameter på 155 meter.

Längs den utvalda rutten har modifieringar av vägområden behövts för att transporterna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Transporterna har skett på nattetid för att minska trafikpåverkan och anländer vanligtvis tidig morgon till siteområdet på Rödene. Samtliga rotorblad har nu levererats, framöver kommer det fortsättningsvis att rulla in transporter bestående av övriga torndelar. Veidekke, har som markentreprenör, byggt vägar och kranuppställningsplatser för att möjliggöra för transporterna att ta sig in till var och en av de 13 platser där vindkraftverk ska monteras och så småningom resas

Kabelnätet i parken är färdigställt och respektive verk kopplas ihop med det ställverk och transformatorstation som ställverksentreprenören Abeka har uppfört. Arbetet med att koppla parken mot det övriga distributionsnätet med anslutning i Alingsås svarar Vattenfall för och dessa arbeten är färdiga och förberedda för inkoppling.

Nu återstår montering av vindkraftverken som utförs med hjälp av mobilkranar med lyftkapacitet på 750 ton och lyfthöjder på ca 135 m. Siemens Gamesa som har levererat vindkraftverken ansvarar också för monteringen och har tagit över ansvaret för arbetsområdet från Veidekke.