Nyheter

Uppstickaren Hidden Dreams expanderar med nya bolag

Hidden Dreams öppnade sin verksamhet i slutet på 2019 och strax därefter grundade de sina två första tech-bolag vars tjänster idag löser nischade problem inom medicinsk forskning och tillverkande industri.

Två bolag växte snabbt till sex. Och nu har Hidden Dreams startat ytterligare sex nya tech-bolag. En ökning om hela 500% på två år. De nya bolagen ska omvandla ineffektiva processer inom organisationer till resursbesparande eller intäktsökande digitala lösningar, bland annat inom flygindustrin.

Uppstickaren Hidden Dreams specialiserar sig på att identifiera manuella och ineffektiva arbetsmoment inom organisationer och industrier som de sedan förbättrar genom nya digitala innovationer. För varje identifierat problemområde startar de ett nytt tech-bolag vars syfte är att förenkla och digitalisera det.

Av de bolag Hidden Dreams grundat och vars digitala tjänst nu används sparar yrkesverksamma upp till 80 procent av den arbetstid de tidigare lagt på samma arbetsmoment. Nu startar bolagsbyggarna ytterligare sex nya bolag som kommer vara verksamma inom; InsurTech, flygindustrin, regelefterlevnad av arbetsmiljökrav, legal tech och tillverkningsindustrin.

– Målet för Hidden Dreams är att starta 50 bolag på fem år så vi är väldigt glada över att nå ytterligare en milstolpe som tar oss närmre det målet. Det är en stor bredd bland våra bolag och det grundar sig i att vi inte riktar in oss mot någon särskild bransch. Vi tycker manuella arbetsprocesser, eller vad vi kallar dolda problem, kan vara intressanta oavsett vart vi hittar dem. Däremot grundar vi bara B2B- bolag, konsumentbeteenden är väldigt oförutsägbara så vi försöker hålla oss borta från de lite sexigare tech-innovationerna som voi eller klarna, säger Maria Norberg, COO & partner på Hidden Dreams.

De nya bolagen i korthet:

Wisello

Utvecklar en SaaS-plattform som förenklar och automatiserar administreringen av medarbetares utbildningar och certifikat, vilka krävs för hantering av verktyg och maskiner inom tillverkningsindustrin. Tillsatt vd är Amanda Axman.

Tribitum

Tribitum utvecklar en SaaS-plattform inom legal tech med fokus på att automatisera processer för regelefterlevnad till följd av nya EU-krav. Tillsatt vd är Fadel Dabaja.

Abacube

Abacube är verksamma inom försäkringsbranschen med fokus på InsurTech. Bolaget utvecklar en SaaS-plattform som effektiverar ersättningsberäkningsarbetet. Tillsatt vd är Ludvig Edlund.

Bolag X

Bolag X utvecklar en SaaS-plattform inom tillverkningsindustrin med fokus på produktservice, plattformen ska bland annat automatisera vissa projektledningsprocesser för produktåtgärder. Pågående rekrytering.

Bolag Y

Bolag Y är verksamma inom tillverkningsindustrin och utvecklar en SaaS-plattform som ska förenkla bokning av maskiner och material för produkttester inom R&D. Tillsatt vd är Felix Dellner.

Bolag Z

Bolag Z utvecklar en SaaS-plattform som säkrar transaktioner av luftfartyg, specifikt inom civil luftfart. En process som i dagsläget är väldigt osäker för köpare då bedrägeri är vanligt förekommande. Tillsatt vd.

*Bolag X,Y och Z har egentligen andra namn men som inte är fastställda ännu.

Om Hidden Dreams:

Hidden Dreams startades 2019 som ett affärsutvecklingsexperiment. Idag är det en unik organisation av bolagsbyggare som specialiserar sig på att lösa tidskrävande och ibland osäkra manuella arbetsprocesser, eller dolda problem, inom organisationer genom nya digitala tjänster. Hidden Dreams eftersöker därför människor som har direkt erfarenhet av dessa problem som ofta förblir dolda för de utanför organisationen, branschen eller industrin.

Utifrån kommersiellt intressanta problem som identifieras och som går att lösa genom en digital tjänst grundar Hidden Dreams ett bolag, utser ett team som ges finansiering, verktyg, expertis och ett brett nätverk.

Detta för att omvandla problemen till praktiska digitala lösningar och slutligen till ett självgående SaaS-bolag. I dagsläget har Hidden Dreams tolv portföljbolag som syftar till att lösa dolda problem inom bland annat branscher som tillverkande industri, medicinsk forskning, foodservice samt vård och omsorg.

Läs mer på:

www.hiddendreams.se