Nyheter

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna: ”Magdalena Andersson måste undanröja osäkerheten för svensk industri”

”Industrisektorn står inför en historisk strukturomvandling, driven av globalisering, digitalisering och omställningen till en grön resurseffektiv ekonomi. Detta är en utveckling som påverkar hela samhället och som landets politiker måste förhålla sig till. Hur vi ska stärka konkurrenskraften för svensk industri borde vara en huvudfråga i valet, och något som Magdalena Andersson lyfter i sin regeringsförklaring.”

Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna i en debattartikel i Dagens Industri:

”En stor del av de skatteintäkter som krävs för att finansiera offentliga verksamheter och utgifter kommer från industrin. Industrin står för cirka 20 procent av BNP, men den står för merparten av Sveriges exportintäkter och den forskning och utveckling som skapar långsiktig tillväxt.”

”Genom att vara världsledande inom innovation och hållbarhet kan svensk industri konkurrera globalt. Det visar den nyindustrialisering som pågår i norra Sverige, med satsningar på fossilfri stålproduktion och storskalig batteritillverkning. Men för att denna positiva utveckling ska fortsätta krävs också politisk handlingskraft av en omfattning som vi hittills inte har sett. Vi befinner oss nu vid ett vägskäl där politiken måste bestämma sig.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-magdalena-andersson-maste-undanroja-osakerheten-for-svensk-industri/