Nyheter

Neste går in i genomförandefas i MultiPLHY-projektet

Neste går in i genomförandefas tillsammans med sina partners i MultiPLHY-konsortiet. MultiPLHY-projektet har som mål att installera, integrera och köra världens första elektrolyssystem för höga temperaturer i multimegawattskala (ca 2,4 MW) i Nestes raffinaderi för förnybara produkter i Rotterdam.

Projektet ska demonstrera framställning av grön vätgas för raffinaderiets processer. Tekniken för högtemperaturelektrolys tillhandahålls av Sunfire.

MultiPLHY-projektet startade i början av 2020, och sedan dess är konceptdesignen avslutad, medan detaljprojekteringen befinner sig i sitt slutskede. I nästa fas går Neste vidare med anläggningsarbetena. Utöver Neste och Sunfire är deltagarna i MultiPLHY-konsortiet CEA, en fransk offentlig forskningsorganisation, Paul Wurth, ett ingenjörsföretag och teknikleverantör samt ENGIE, en global referens inom energi och tjänster med låga kolavtryck.

– I linje med Nestes tillväxtstrategi fortsätter vi att fokusera på innovation, där förnybar vätgas och Power-to-X är två av våra viktigaste utvecklingsområden. Demonstration av grön vätgasproduktion i vårt raffinaderi i Rotterdam i MultiPLHY-projektet är ett av våra initiativ som ger oss möjlighet att fortsätta utvecklingen av nya, hållbara tekniker, säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President of Innovation på Neste.

Demonstrationen av elektrolytteknik för höga temperaturer är ett viktigt steg framåt inom området Power-to-X. Inom ramen för projektet kommer elektrolytföretaget Sunfire att tillhandahålla multimegawattelektrolysatorn baserad på den innovativa SOEC-tekniken (fasta oxidelektrolysceller), som arbetar vid höga temperaturer på 850 °C. Genom att värmen kan tillvaratas kräver högtemperaturelektrolysatorn betydligt mindre elektricitet för att producera ett kilo grön vätgas.

– Vi ser fram emot att installera och ta vår SOEC-elektrolysator i drift. Tillsammans med det starka MultiPLHY-konsortiet ska vi demonstrera en innovativ lösning på hur raffineringsindustrin kan bli mer hållbar, säger Sunfires VD Nils Aldag.

– Förnybar vätgas är en betydelsefull teknik för att minska utsläppen från industriella processer. Allt fler konkreta vätgasprojekt som MultiPLHY är avgörande för att identifiera eventuella problem och göra denna SOEC-teknik driftmässigt och kommersiellt genomförbar i stor skala, säger Michèle Azalbert, VD på ENGIE Green Hydrogen.

MultiPLHY-projektet har fått anslag från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking med bidragsavtal nr 875123. Joint Undertaking får stöd från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, Hydrogen Europe och Hydrogen Europe research.