Nyheter

Metallindustrins första smarta fabrikslösning

ABB har lanserat ABB Ability™ Smart Melt Shop, den första digitala applikationen för smarta fabriker i sitt slag för metallindustrin. Den är utvecklad för att öka stålverkets produktivitet, spara energi och höja säkerheten på arbetsplatsen och har en återbetalningstid på sex månader.

Den nya lösningen, som baseras på avancerade digitala algoritmer, är unik såtillvida att den inte bara erbjuder en kraftfull skänkföljning i realtid utan också automatiserad planeringsmodul för kranar och en prognostiserande termisk modelleringsmotor. Skänkens förflyttning via kranar och transportvagnar följs i realtid. Positioneringsteknik med radar och laser ger en noggrann visualisering och minskar behovet av hårdvara och underhåll jämfört med RFID-lösningar. Den automatiserade planeringsmodulen för kranar omfattar orderprognoser, ruttplanering och automatisk kvittering av utförda moment.

– Vi är stolta över att lansera ABB Ability™ Smart Melt Shop – den första i sitt slag inom stålindustrin som gör det möjligt för ståltillverkare att koppla samman alla processer och rörliga utrustningar i stålverket för att uppnå synkroniserade operationer och eliminera flaskhalsar i produktionskapaciteten, säger Tarun Mathur, Global Product Manager, Metals Digital på ABB. Digitaliseringen av kärnprocesser kommer att ge oss nya nivåer på produktivitet, säkerhet och hållbarhet inom stålsektorn.

Det gör det möjligt för ståltillverkare att gå mot autonom drift genom att eliminera manuell samordning och därmed öka säkerheten i heta zoner då färre personer rör sig där.

Den termiska modelleringsmotorn använder skänkens temperaturhistorik från följningsmodulen och prognostiserad värmeöverföring från planeringsmodulen för att förutsäga de termiska förlusterna under skänkens rörelser och därmed rätt lyfttemperatur vid skänkugnen. Det resulterar i bättre anpassning av smältans temperatur vid stränggjutningen som eliminerar tidsförluster och därför ökar produktiviteten.

Ståltillverkare kan räkna med att ABB Ability™ Smart Melt Shop, via förbättrad anpassning av smältans temperatur, kan ge 4–5 procent högre gjutkapacitet till gagn för produktiviteten och minskad ljusbågsbildning med 5 grader per smälta i skänkugnar för ökad energi- och kostnadseffektivitet.

ABB Ability™ Smart Melt Shop har redan installerats av JSW Steel Ltd, Indiens ledande stålföretag, där det har införts i samband med en utbyggnad av Dolvi Works-anläggningen i delstaten Maharashtra. Det förväntas öka företagets EBITDA-vinst med omkring 2 miljoner dollar per år genom fyra procent högre gjuthastigheter, tidsbesparingar på en arbetsdag per månad och tillkommande produktion motsvarande 24 000 ton per år.

Applikationen använder alla standardprotokoll och bygger på ABB:s flerlagriga, djupgående skyddsstrategi för cybersäkerhet. Den är kompatibel med såväl ABB-system som tredjepartssystem.

Några av fördelarna med nya ABB Ability™ Smart Melt Shop är:

Produktivitet:

4–5 procent högre gjuthastighet tack vare bättre anpassning av  smältans temperatur

Minskade tappningsfördröjningar i EAF eller konvertrar tack vare effektivare tidplanering av kranar för skänkrörelser

Bättre skänkhantering och underhållsplanering tack vare tillgång till historiska data över alla rörelser

Ökad arbetskraftsproduktivitet eftersom manuella ingrepp eller kvitteringar inte behövs

Energieffektivitet:

5° C mindre ljusbågsbildning per smälta (batch) i skänkugnen genom att termiska modeller används för att förutsäga lyfttemperaturen exakt

Bättre beslutsunderlag tack vare förutsägelser av skänkrörelser och planering av kranar

Säkerhet:

Ökad säkerhet med färre personer i heta zoner som annars skulle behövas för att hantera skänk- och kranrörelser

Foto: davit85 stock adobe com