Nyheter

Enerco förvärvar Problast

Enerco förvärvar Problast som levererar tjänster inom våt- och torrblästring. Förvärvet, som genomförs den 1 december, innebär att Enerco kompletterar och breddar sitt tjänsteutbud samt stärker sin position som en kompetent och stabil partner till svensk industri.

– Vi är glada över att Problast nu blir en del av Enercokoncernen. Problast besitter specialkompetenser inom framför allt blästerteknik som kommer att skapa mervärde för våra kunder. Tillsammans kommer vi stärka och komplettera även vårt befintliga tjänsteutbud, inom exempelvis torr-isblästring, säger Tobias Andersson, chef för affärsområdet Industrirengöring inom Enercokoncernen

Stärkt erbjudande till kunderna

Problasts verksamhet är fokuserad på rengöring med olika typ av blästertekniker och har sitt säte i Hofors. I dagsläget har Problast fyra fast anställda medarbetare och ett tiotal visstidsanställda.

– Det känns mycket positivt att Problast blir en del av Enerco. Vår verksamhet blir nu en del av en större koncern, vilket ger oss nya möjligheter att ta del av och utbyta erfarenheter, kunskaper och resurser. Vi ser fram emot att nu kunna nå ut med våra tjänster till en bredare kundgrupp men också att stärka erbjudandet till våra befintliga kunder, säger Dominik Borvander, vd och ägare Problast AB.