Nyheter

Flera storaffärer initierade på Elmia Subcontractor

Även om årets Elmia Subcontractor var en nerskalad variant jämfört med ett ”normalt” år så blev det ändå mycket framgångsrikt för Lesjöfors, som dessutom var stolt ambassadör av årets mässa. I montern fanns som vanligt representanter från flera av de svenska Lesjöforsbolagen,

Många av de 9 600 besökarna passerade genom Lesjöforsmontern och fick där uppleva exempel på produkter och applikationer där en fjäderlösning har en kritisk funktion. Här fanns vågfjädrar, dragande gasfjädrar, transportband, vertygsgasfjädrar och killåsbrickor för att nämna några från det breda sortimentet.

Affärssnack på alla fronter

Henrik Berner, huvudansvarig för Lesjöfors närvaro på Elmia, var mycket nöjd med affärsdiskussionerna i montern. Efter många år på mässan vet han att det inte är ovanligt att diskussioner initieras i montern som sedan leder till storaffärer för miljontals kronor. Det har varit allt från små nischade bolag till globala storföretag som velat byta ut sin befintliga leverantör eller velat diskutera lösningar i ett kommande projekt. Branscherna varierar stort, från försvars- och verkstadsindustri till sanitetsprodukter och skogsindustri. För att nämna ett fåtal.

– Att träffa befintliga och potentiella kunder under avslappnade former är alltid givande. Det är inte bara ett tillfälle för oss att sälja och berätta om vår breda verksamhet utan vi lär oss också mycket av vad som händer i företagen och kan snappa upp nya trender och önskemål, säger Henrik Berner.

Paneldiskussion

I samband med mässans öppnande under tisdagen deltog även Jakob Lindquist, regionchef för Lesjöfors Norden, i en paneldiskussion där aktuella ämnen som hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning togs upp tillsammans med mässans andra ambassadör. Där tog han vara på möjligheten att berätta om koncernens strategi för att ligga i absolut framkant av den tekniska utvecklingen och konsten att kunna attrahera rätt medarbetare.

Lesjöfors ambassadör

Till årets Elmia Subcontractor-mässa hade Lesjöfors fått det hedersamma uppdraget som ambassadör. Det har under året inneburit samverkan på en rad olika sätt för att skapa engagemang och deltagande bland andra branscher och företag inför mässdagarna.

Under mässan genomfördes bland annat en livesänd intervju från Lesjöfors monter. Av en slump befann sig grundaren av Easyrig, Johan Hellsten, i montern när tv-teamet kom. Filmaren hade en av Easyrigs ergonomiska kamerariggar – och i riggen fanns förstås en Lesjöforsfjäder. Resultatet blev en intervju där kunden pratade sig varm om samarbetet med Lesjöfors.

– Att våra produkter finns överallt är verkligen inte en överdrift och att kunder pratar om hur lätt det är att samarbeta med oss är den bästa marknadsföring vi kan få, var Henrik Berners slutsats av det trevliga sammanträffandet.