Nyheter

Azelio startar tillverkningsenhet i Vaggeryd

Azelios energilagringssystem TES.POD har sammansättning av sin Stirlingmotor i Uddevalla och ett samarbete med AQ Enclosure Systems för slutmontering av systemets lagerenhet i Vaggeryd.

I ett steg att effektivisera leverantörskedjan så startar Azelio en tillverkningsenhet i Vaggeryd med syftet att konsolidera för- och efterproduktionsprocesser av lagerenheten tillsammans med leverantörer. Azelio planerar att starta verksamheten i Vaggeryd under hösten 2022 med ett 30-tal sysselsatta, bestående av konsulter och anställda.

Azelio har nyligen inlett produktion i volymutförande av sitt energilagringssystem, TES.POD. Vaggerydbaserade AQ Enclosure Systems är kontrakterad för slutmontering av systemets lagerenhet och ett flertal andra leverantörer är etablerade i regionen.

Syftet med Azelios tillverkningsenhet i Vaggeryd är att konsolidera ett antal för- och efterproduktionsprocesser tillsammans med leverantörer, för att minska komplexiteten i leverantörskedjan och korta ledtiderna för högvolymproduktion. Azelios tillverkningsenhet kommer att finnas i Vaggeryd Logistikpark i samarbete med Logistea.

Azelios verksamhet kommer vid start hösten 2022 att sysselsätta ett 30-tal konsulter och anställda inom produktion och kvalitet samt tekniker.