Nyheter

Alfa Laval tar vattenreningsorder i Kanada

Alfa Laval har tagit en order för leverans av dekantrar till ett avloppsreningsverk i en större stad i Kanada. Dekantrarna kommer att behandla slam från kommunalt avloppsvatten och förbereda det för vidare bearbetning.

Anläggningen är landets näst största och renar avloppsvatten från cirka 1,4 miljoner av stadens invånare.

Alfa Lavals dekantrar kommer att installeras i det kommunala vattenreningsverket där de kommer att användas för förtjockning av slammet, för vidare bearbetning vilket i sin tur möjliggör mer effektiv slamhantering och transport.

– Det gläder mig att kunna tillkännage denna dekanterorder inom det viktiga området kommunal avloppsvattenrening, och den bekräftar vår kunds förtroende för våra marknads­­­ledande produkter, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vatten­divisionen. Alfa Lavals produkter inom vattenrening är väl anpassade för både kommunal och industriell vattenrening, där deras effektivitet gör positiv skillnad för både våra kunder och samhället i stort.