Nyheter

Limning av solfångare får stöd från Vinnova

Limning är en central fogningsmetod inom flera industrier och applikationer och används i konstruktionen av Absolicons solfångare. Absolicon deltar i ett konsortium under ledning av Forskningsinstitutet RISE som i november 2021 beviljats 2,35 miljoner kronor av Vinnova för att utvärdera laserprocesser för limfogning.

Statliga verket för innovationssystem Vinnova har beviljat 2,3 MSEK för att inleda ett projekt som ska utveckla laserprocesser och utvärdera dessa i företagsrelevanta tekniska exempel för fogning. Den totala projektbudgeten är 4,7 MSEK där Absolicon bidrar med ca 350 000 kr i form av eget arbete.

Limning är en central fogningsmetod inom lättviktskonstruktion eftersom den kan användas för att foga många olika material och geometrier. En djupare kunskap behövs för att möta dagens industriella krav för svårlimmade ytor. Resultat i föregångsprojekt visar att laserförbehandling kan bidra till betydligt bättre prestanda, robust kvalitet och en hållbar process.

Projektet som tilldelas medel av Vinnova avser att fylla ett kunskapsgap genom att utveckla laserförbehandling till svårlimmade ytor. Målet är att utveckla laserprocesser och utvärdera dessa i företagsrelevanta tekniska exempel för fogning, för flera olika typer av industrier inom lättviktsapplikationer.

Absolicons patenterade och certifierade lösning består av koncentrerande solfångare som producerar värme och ånga för att driva industriella processer. Solfångaren följer solen under dagen och omvandlar solljuset till hetvatten eller trycksatt ånga, utan utsläpp.

Produktionsprocessen för solfångarna baseras på råmaterial i form av plåt, reflektor, glas och rör. Solfångaren sätts ihop med samma typ av tvåkomponentlim som används i fordonsindustrin. Absolicon ska under tre år utvärdera laserprocessers påverkan för limfogningen i solfångarproduktionen.

Absolicon samarbetar med RISE även för framtagning av antireflexbelagt glas och har tidigare testat solfångarprototyper på RISE provningsanläggning i Borås.