Nyheter

SENS ingår som partner i det nystartade projektet NewSETS – får EU finansiering på 4,1 miljoner euro

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB meddelar idag att ett konsortium som leds av Flexens Oy AB har beviljats finansiering om 4,1 miljoner euro via ramverket ERA-Net SES MiCall19, där SENS dotterbolag Pumped Hydro Storage AB  ingår som en av flera partners. Projektet NewSETS kommer under en treårig period att fokusera på nya energilagringslösningar på Åland. Övriga partners i projektet är LUT-universitet och Polar Night Energy Oy.

NewSETS (New energy storages promoting Sustainable Energy Transition in Societies) är ett projekt centrerat kring två huvudsakliga lagringstyper: underjordiskt pumpkraftverk och säsongslagring av värme.

Den förstnämnda metoden tillhandahålls av Pumped Hydro Storage som blev en del av samarbetet innan bolaget blev ett dotterbolag till SENS. NewSETS-projektet syftar dels till att skapa en positiv syn för energiintressenter, dels synliggöra insatser för att minska klimatförändringen och kommunicera detta till omvärlden.

I huvudsak kommer NewSETS sammanföra anläggande av energiprojekt, förstudier för värmelagring samt marknads- och systemanalyser. Dessutom ska gruppen aktivt kommunicera kring dessa resultat för att visa fördelarna med att ställa om till en mer hållbar energiförsörjning.

Det underjordiska pumpkraftverket som ska tillhandahållas av Pumped Hydro Storage kommer att anläggas och demonstreras i projektet, medan Polar Night Energy kommer att utföra förstudier för säsongsbetonad värmelagring. Dessutom kommer effekterna av de två lagringstyperna på energisystemet att studeras omfattande.

NewSETS startades under sommaren 2021 och nu kommer den gemensamma kommunikationen lanseras via projektet egna hemsida.

Juhani Riikonen, projektledare:

– Jag ser fram emot att arbeta med konsortiet om detta. Det ska bli intressant att se hur dessa lagringstyper kan gynna energisystem och komplettera varandra i omställningen till förnybar energi.

Mikael Bergmark på SENS:

– Detta är en mycket spännande projektgrupp som tillsammans ska anskaffa viktig kunskap för hur framtidens energisystem ska klara av variationerna i förnybar elproduktion. Sammansättningen av bolag och universitet, samt projektets upplägg visar tydligt hur viktigt det är med lagring av både värme och el för att vi ska klara energiomställningen och minska samhällets behov av fossila bränslen.