Nyheter

Safran accelererar digitalisering av industriprocesser

Flygmotortillverkaren Safran Aircraft Engines har valt en IoT-lösning med smart tracking från Orange Business Services för att accelerera digital transformation av sina industriprocesser. 

– Vi har valt Orange Business Services som vår partner att leverera en ny innovativ lösning i vår Industry 4.0-fabrik, och för att möta våra affärsutmaningar, säger Christophe Blayo, Head of tooling for commercial engines assembling hos Safran Aircraft Engines. Orange-teamets engagemang under genomförandet av hela projektet var avgörande för att utveckla denna optimala lösning och implementera den effektivt.

Över 15 000 verktyg har utrustats med spårare och 250 antenner har installerats i två av företagets fabriker vilket gör att medarbetare enkelt kan söka efter verktyg. Lösningen gör det möjligt att lokalisera var ett verktyg befinner sig på tre meter.

– Vi är glada över att kunna stötta Safran Aircraft Engines med deras trackingprojekt och i digitaliseringen av deras processer, säger Emmanuel Routier, Vice President, Industry 4.0 på Orange Business Services. Med vår expertis som både operatör och integratör, använder vi vårt ekosystem av partner för att föra samman marknadsledande tekniker, vilket gör att vi på bästa sätt kan möta våra kunders behov över hela värdekedjan. Detta IoT-projekt visar vår förmåga att leverera ett storskaligt industriprojekt, ta itu med alla utmaningar som följer med det och anpassa våra lösningar tillsammans med ett innovativt företag som Safran Aircraft Engines, vilket har en positiv inverkan på deras verksamhet.