Nyheter

OX2 förvärvar rättigheterna till ett vindkraftsprojekt i Ljusdal

OX2 har kommit överens med RWE Renewables Sweden om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Riberget i Ljusdals kommun i Gävleborgs län.

Enligt avtalet övertar OX2 100 procent av projektet. Det består av 12 vindkraftverk med en beräknad effekt om totalt cirka 70 MW. Projektet har ett lagakraftvunnet miljötillstånd och innebär en utökning av OX2:s svenska projektutvecklingsportfölj för landbaserad vindkraft i sen fas.

– Vi ser fram emot att samarbeta med markägare, närboende och Ljusdals kommun. När OX2 etablerar vindparker strävar vi alltid efter att det ska innebära en positiv utveckling av den närliggande bygden, inklusive ökad biologisk mångfald, säger Hillevi Priscar, Landschef Sverige, OX2.