Nyheter

Nytt samarbete: Assemblin El och Ferroamp

Assemblin El har tecknat partneravtal med Ferroamp Elektronik, ett svenskt elektronikföretag med inriktning på energioptimering i fastigheter. Samarbetet innebär att Assemblin El kommer att installera och utföra service av Ferroamps produkter.

I den pågående gröna omställningen i samhället är elektrifiering och optimering av energiförbrukning centrala begrepp. För att kunna fasa ut fossila bränslen till förmån för förnyelsebara energikällor behöver vi smarta system och lösningar för bland annat elbilsladdning, solenergi och energilagring.

– Samhällets utmaningar i samband med klimatförändringarna är enorma. Här kan vi som installatörer och produktutvecklare verkligen göra skillnad, med hjälp av smarta tekniska lösningar för anläggningar och fastigheter. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med Ferroamp, säger Fredrik Allthin, vd Assemblin El.

Assemblin, ett av de ledande installations- och servicebolagen i Norden, har god kompetens och erfarenhet av att installera, driftsätta och utföra service på olika typer av system och anläggningar som syftar till att optimera och minska energiförbrukningen samt fasa ut fossila bränslen.

 – Våra smarta tekniska lösningar är möjliggörare i den pågående gröna omställningen. Vi kan tillsammans med aktörer som Assemblin hjälpa fler fastighetsägare att lösa effektbrist, få kostnadskontroll och att nå sina klimatmål – och därmed öka hastigheten i omställningen. Därför är vi väldigt glada över vårt samarbete med Assemblin, säger Krister Werner, vd på Ferroamp.

Som ett led i det arbetet har Assemblin El tecknat ett rikstäckande partneravtal med Ferroamp, gällande installation, driftsättning och service av produkter inom energioptimeringsområdet. I Ferroamps erbjudande finns bland annat EnergyHub-systemet som integrerar solenergi, energilagring och likströmslaster kombinerat med intelligent styrning och realtidsövervakning.