Nyheter

ABB moderniserar stålvalsverk i Spanien

ABB erbjuder ett paket av digitala lösningar specifikt för metallindustrin, inklusive frekvensomriktare, styrenhets- och omvandlarinfrastruktur, för att ge Global Steel Wire (GSW), en del av CELSA Group, möjlighet att modernisera driften vid sitt stålverk i Santander, Spanien.

GSW tillverkar och marknadsför en rad olika stålprodukter, till exempel valsad och dragen tråd, linor och vajrar. Deras högkvalitativa trådprodukter används i stor utsträckning inom både fordonsbranschen och i bland annat madrassfjädrar. Ståltillverkaren har utforskat användningen av digitala tekniker för att optimera sin tillverkning av valsad tråd, och kan nu dra nytta av ABB:s expertis och domänkunskaper om metallindustrin.

Som en del av kontraktet levererar ABB sina frekvensomriktare för mellanspänning för högeffektsapplikationer, MEGADRIVE-LCI, tillsammans med AC 800PEC-styrenheter. MEGADRIVE-LCI är en avancerad typ av frekvensomriktare som möjliggör variabel varvtalsstyrning och mjukstart av stora synkrona maskiner för många industritillämpningar. Tekniken ger tillförlitlighet med hjälp av en drivsystemkonstruktion utan säkringar och med robusta tyristorkomponenter som möjliggör snabb och lyckad uppstart. De behovsbaserade frekvensomriktarna för mellanspänning möjliggör optimerad energiförbrukning och högre processeffektivitet.

Team från de båda företagen hade tillfälle att integrera användningen av förstärkt verklighet (AR) under acceptanstestet i fabrik (FAT), där representanter från drivsystemfabriken i Schweiz samarbetade med andra i Spanien. Det omfattade ljud, video, dokumentdelning och anmärkningar i realtid, vilket gjorde att arbetet kunde fortskrida under resebegränsningarna på grund av covid-19.

– Moderniserings- och uppgraderingsprojektet av vår fabrik i Santander är i full gång och ABB delar vår vision om smart, effektiv verksamhet. Det tillvägagångssättet visades än en gång i flexibiliteten runt FAT på distans, som vi kan beskriva som 100 procent framgångsrik, säger Iago López García, Rolling Mill Electrical Maintenance Manage på Global Steel Wire. Vi ser fram emot att slutföra den här aktivitetsfasen och linjens fortlöpande drift framöver.

– Vi har en sedan länge etablerad relation med GSW och CELSA Group och vann den här ordern efter en djupgående studie som utfördes förra året, säger Enric Giner, divisionschef för Process Automation på ABB i Spanien. GSW valde ABB för den här uppgraderingen på grund av våra djupa kunskaper om metallindustrin, vår strategi för digitala lösningar och vår framstående kundservice, som understöds av vår regionala och globala närvaro. ABB ger även GSW fortsatt teknisk support efter uppstarten, som en utökning av det befintliga avtalet.

– Det banbrytande projektet med GSW visar vikten av att data har möjlighet att resa i stället för personen, något som är ovärderligt under pandemin, säger Iván Vicente, Service Operations Manager för Process Automation på ABB i Spanien. Men vi bör också vara medvetna om att det som särskiljer vårt företag är att vi för människor och teknik närmare varandra för att skapa utmärkta resultat.

Genom att använda beprövad ABB-teknik kan GSW spara energi och minska sina koldioxidutsläpp genom ökad effektivitet. Frekvensomriktarnas skalbara design ger möjlighet att minimerar inverkan av övertoner mot matande kraftsystem och en verkningsgrad på över 99 procent säkerställer hög energieffektivitet och sammantaget lång livslängd. Dessutom är AC 800PEC-styrenheten för regler funktioner en av de kraftfullaste på marknaden.

LCI-teknologin och systemet med dess förberedda digitala lösningar, tillåter alla typer av anslutning och fjärroptimering: programuppdateringar, justeringar när det görs ändringar av processen, visualisering och analys av systemet.