Nyheter

Cramos energimätningar – en del av de klimatneutrala lösningarna på projekt Villa Zero

Ett unikt utvecklingsprojekt pågår i Borlänge, där ett koldioxidneutralt enfamiljshus byggs med framtidens mest hållbara byggteknik och byggmaterial; Villa Zero.

En intressant del av projektet, som bland annat kommer att utvärderas, är om det går att bygga småhus med grunden av trä i stället för betong, eftersom betong har en högre klimatpåverkan.

Cramo AB är involverad i projektet som leverantör av utrustning, bodar och tillfällig el på arbetsplatsen. Som en tjänst, och en del av utvecklingen av Cramos digitala tjänster, tillhandahåller Cramo även energimätningar för hela arbetsplatsen och bodarna – där alla på bygget genom en skärm i bodarna får tillgång till data om energianvändning, direkt i realtid.

Line Borgö, Head of IoT och en del av Cramos Innovation-team, säger att projektet redan har sett fördelar med mätningen eftersom de tidigt märkte en mycket hög energiförbrukning under natten och upptäckte då att nattläget inte hade slagits på.

– Med data tillgänglig i realtid, antingen på plats på arbetsplatsen eller i en surfplatta, kan du enkelt göra ändringar för att säkerställa en smart och effektiv energiförbrukning
, säger Line.

Energimätning är bara en av många digitala tjänster som Cramo tillhandahåller och är en del av konceptet Cramo Insights. Cramo Insights samlar in data från maskiner på en byggarbetsplats och andra utplacerade sensorer, integrerade tredjepartsdata, och kan presentera detta helt analyserat i ett dashboard.

Tekniken har utvecklats inhouse på Cramo Group och utvecklas ständigt med nya spännande lösningar som testas och läggs till. Cramo Insights utvecklas tillsammans med kunder, partners, leverantörer och andra aktörer i branschen för att skapa tjänster som ger en digital fördel för byggbranschen.