Nyheter

Akea satsar på energisektorn och bygger laddinfrastruktur

Akea ska vara en ledande aktör i entreprenadbranschen i södra Sverige inom ramen för en hållbar samhällsutveckling. Stort fokus ligger på energilösningar vid omställningen till en fossilfri fordonspark.

– Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk, där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet, säger Peter Vollmer, affärschef energi på akea Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB.

Utmaningen kring klimatet har inte gått någon förbi. Den berör oss alla på ett eller annat sätt. Därför har vi analyserat olika vägar att kunna bidra till en utveckling av hållbara lösningar inom förnybar energi. Vi menar att i den ökande takten av behov och efterfrågan av mer förnybar lokalt producerad energi kan vi bidra till utveckling och omställning för att erbjudandet till transportsektorn skall bli mer lättillgängligt.

Sammantaget kan man beskriva det som att vi tar ett större helhetsgrepp och bidrar till ökad framdrift i innovationen av den cirkulära staden, ditt boende, behovet på landsbygden samt på företaget genom att förse systemet med ny förnybar produktion, utökade möjligheter till hållbara drivmedel och ökad tillgång av dem båda för alla.

– Ledstjärnan i vårt arbete är FNs 17 Globala hållbarhetsmål. Vi ska vara en aktör som löser såväl små som medelstora projekt med hållbara energilösningar, allt från projektering, beredning och anslutning till elnätet. Vi finns till för allt från bostadsrättsföreningar till fastighetsbolag och industri.

Fokus på södra Sverige

Som referenser kan nämnas att akea har varit delaktiga i flera solcellsparker, agerat som totalentreprenör för utbyggnaden av laddinfrastruktur vid Region Jönköpings samtliga sjukhus och vårdcentraler, inkluderande 150 laddplatser. Den offentliga upphandlingen vanns under 2021.

Inom den privata sektorn har akea bland annat tagit ett helhetsgrepp kring 250 laddplatser och enhetliga system för Wihlborgs uthyrning av kommersiella fastigheter i Helsingborg.

Akea startades 2008 med inriktning på anläggnings- och kabelentreprenader. Företaget har cirka 300 medarbetare och omsatte 2020 1,2 miljarder kronor. Akea ingår i infrastrukturbolaget Eleda Group som ytterst ägs av riskkapitalbolaget Altor. En expansiv koncern med fokus på projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder.

På bilden: Akea bygger för framtiden – nu.