Nyheter

ABB och Sevensense i samarbete: Nästa generations autonoma mobila robotar

ABB ingår ett strategiskt samarbete med det schweiziska startup-företaget Sevensense, som grundades 2018 som en spinoff från ETH Zürich, för att förbättra ABB:s nya erbjudande med autonoma mobila robotar (AMR) med artificiell intelligens (AI) och visuell 3D-mappingteknik. Tekniken ger kunderna oöverträffad flexibilitet då de mobila robotarna kan navigera autonomt i komplexa, dynamiska miljöer inomhus och utomhus nära människor.

Samarbetet är ytterligare ett viktigt steg i ABB:s strategi att driva nästa generations flexibla automation och utvidga ABB:s portfölj inom robotik och automation efter förvärvet i juli 2021 av ASTI Mobile Robotics, en ledande global AMR-tillverkare. Samarbetet innefattar en minoritetsinvestering i Sevensense genom ABB:s riskkapitalenhet, ABB Technology Ventures, som förväntas slutföras till slutet av november 2021.

– Efter förvärvet av ASTI Mobile Robotics tidigare i år blir nu samarbetet med Sevensense ytterligare en milstolpe i vår satsning att till fullo möjliggöra flexibel automation för våra kunder, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation. Genom att integrera Sevensenses AI och 3D-mappingteknik med vårt AMR-erbjudande kan vi påskynda utbytet av dagens linjära produktionslinjer med helt flexibla nätverk.  I vår vision om den framtida arbetsplatsen flyttar AMR-robotar material, delar och färdiga produkter mellan smarta arbetsstationer i allt mer ostrukturerade, dynamiska arbetsmiljöer och vårt samarbete med Sevensense är ett viktigt steg i att förverkliga den visionen.

Sevensenses navigeringsteknik använder sig av avancerad datorvision och AI-algoritmer för att skapa en 3D-karta som är mer exakt än dagens 2D-lösningar, vilket leder till överlägsen navigeringsförmåga och mer kostnadseffektiva lösningar än skanningsbaserad navigering. En AMR-robot som är utrustad med 3D SLAM-tekniken (Simultaneous Localization and Mapping) kan exakt tolka den miljö där den befinner sig, identifiera en person, en pall eller en annan robot och autonomt fatta beslut om hur den ska navigera runt dessa hinder. Denna nivå av intelligens kommer att möjliggöra säkrare interaktioner mellan människa och maskin och säkerställa att materialflödena runtom på fabriker och lager är säkra och effektiva för att uppnå maximal flexibilitet och produktivitet.

Gregory Hitz, vd för Sevensense Robotics:

– Detta är ett stort steg för oss och det kommer vid rätt tidpunkt. Partnerskapet med ABB lägger grunden till ett långsiktigt samarbete samtidigt som vi bibehåller vårt fullständiga oberoende som företag. Det gör det möjligt för oss att ömsesidigt dra nytta av våra expertisområden och skapa den bästa produkten för alla våra kunder på lång sikt. Samtidigt ger ABB:s investering oss säkerhet i vår planering. Vi ser mycket fram emot att lyfta vår teknik till en global skala och etablera Sevensense bland de främsta företagen för AI-stödd vision och navigering globalt.

ABB kommer att integrera Sevensenses mjuk- och hårdvaruteknik i sitt AMR-erbjudande och pilotkundsprojekt planeras under 2022.

Sevensense valdes ut som ABB Robotics samarbetspartner efter att företaget deltagit i 2021 års ABB Robotics Innovation Challenge, där prestanda för en rad visuella SLAM-lösningar utvärderades från ett antal olika globala teknikföretag.