Nyheter

Azelio tecknar order i Sydafrikanska Wee Bee för 8 för sitt förnybara energilager TES.POD[®]

Azelio tecknar en order på 1,3 MWh förnybar elförsörjning motsvarande 8 enheter av sitt energilager TES.POD®, från det sydafrikanska jordbruksföretaget Wee Bee Ltd.

Ordern har ett värde på ca 11 miljoner kronor under en period om 15 år inklusive förväntade prishöjningar. Azelios TES.POD®-system i kombination med solceller kommer att minska årliga koldioxidutsläpp med 323 ton jämfört med elnätet, samt säkra energiförsörjningen dygnet runt. Systemet är planerat för leverans i slutet av 2021 och installationsstart och driftsättning kommer att utföras av Azelio i samarbete med sin partner Alec Energy.

Wee Bee Ltd. är ett jordbruksföretag med flera delverksamheter och har en årlig energiförbrukning på ca 1,9 GWh. Med ett energibehov för drift dygnet runt är behovet av tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning av stor vikt. Med en nuvarande nätanslutning som är opålitlig, dyr och fossilbaserad, kommer Azelios energilagring för användning under lång tid, TES.POD®, att göra stor skillnad genom att minska energirelaterade årliga utsläpp med 323 ton koldioxid och säkra energiförsörjningen dygnet runt med solceller tillsammans med Azelios TES.POD®.

Det är viktigt för jordbrukare i Sydafrika med tillförlitlig energiförsörjning till en rimlig kostnad för att säkerställa att deras anläggningar kan drivas effektivt. Vårt TES.POD-system kommer att säkra hållbar energiförsörjning dygnet runt för Wee Bee Ltd, och därmed ge möjlighet för verksamheten att fokusera strategi och kapital på jordbruket och inte energirelaterade problem, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Azelios energilagringssystem, TES.POD®, gör förnybar energi tillgänglig och kostnadseffektiv dygnet runt. Systemet lagrar energi, från till exempel solceller, som värme i återvunnet aluminium. Den lagrade energin överförs till en Stirlingmotor för leverans av el och användbar värme, vid behov och under dygnets alla timmar, helt utan utsläpp. Jordbruksverksamheten i Sydafrika är omfattande och de energirelaterade utmaningarna är stora. Utöver opålitlig, fossildriven och dyr el används kolförbränning för uppvärmning. Här är Azelios TES.POD väl lämpad för 100 % ersättning av fossilt bränsle, med stor potential för en utbredd användning och säkerställande av en hållbar, kostnadseffektiv och pålitlig energiförsörjning.