Nyheter

Tegelgigant tar sjumilasteg på vägen mot CO2-neutral produktion

Wienerberger har just ingått avtal med Nature Energy om att 50 procent av energin till deras nordiska tegelproduktion från 2022 ska komma från biogas, som är en fossilfri och CO2-neutral energikälla. Avtalet omfattar knappt fem procent av energiföretagets totala biogasproduktion och är ytterligare ett i en lång rad initiativ som Wienerberger har satt i gång för att kunna nå målet att minska CO2 med 80 procent år 2030.

Redan nästa år kommer Europas största tegeltillverkare Wienerberger att minska CO2-avtrycket från deras nordiska tegelverk med hela 35 procent. Företaget har nämligen ingått ett 5-årigt avtal med Europas största biogastillverkare Nature Energy om att biogas från 2022 ska utgöra hälften av den energi som används i tegeltillverkningen i Norden.

– Vi vill ta ansvar för den gröna omställningen i Norden, och med det nya avtalet tar vi ett jättesteg framåt mot vårt mål om CO2-neutral produktion år 2050. Avtalet betyder att man även i framtiden kommer att kunna bygga med tegel. Fasadtegel, som är arkitekternas föredragna byggmaterial för fasader, blir nu också en av de grönaste produkterna på marknaden, säger Henrik Dietrichsen, som är Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger.

– Nature Energy är otroligt stolta över att vår biogas bidrar till att göra den nordiska tegelproduktionen mycket mer klimatvänlig. Detta partnerskap visar hur biogas kan göra en viktig skillnad för industrin och de danska tillverkarna, som föredrar klimatvänlig energi framför olja och kol, men som inte kan använda grön el, säger Ole Hvelplund, VD hos Nature Energy.

Cirkulär grön ekonomi med fossilfri och CO2-neutral energi

Den biogas som i framtiden ska driva produktionen på Wienerbergers tegelverk framställs bland annat på biogasanläggningen Nature Energy Glansager i danska staden Sønderborg. Här använder Nature Energy biologiskt avfall från livsmedelsindustrin och andra industrier, samt restprodukter från lantbruket, för att producera CO2-neutral biogas, som därefter skickas ut i gasnätet.

– Vi tar in samhällets biologiska avfall och omvandlar det till klimatvänlig biogas, som kan lagras i gasnätet. När det biologiska avfallet är avgasat skickas det tillbaka till markerna som grön gödning. Det är cirkulär ekonomi när den är som bäst. Vi gör det hela i stor skala, så vi kan säkra en så stor biogasproduktion som möjligt, säger Ole Hvelplund.

Samtidigt utgör gasnätet i Danmark en enorm fördel för företag som vill ställa om produktionen med fokus på CO2-reduktion, understryker Henrik Dietrichsen:

– I Danmark har vi en helt unik infrastruktur, som betyder att vi till skillnad från i stort sett alla andra länder inte behöver bygga upp egna biogasanläggningar ute hos företagen. Vi kan därför börja med detsamma, och vi har valt att starta stort genom att ersätta 50 procent av naturgasförbrukningen med biogas. Och detta trots att efterfrågan på grönt fasadtegel först nu så smått har börjat visa sig, och därmed ännu inte helt matchar de väsentliga merkostnaderna för biogasen.

Flera initiativ ska säkerställa CO2-neutral produktion

Redan idag framställer Wienerberger fasadtegel med markant lägre CO2-avtryck än traditionellt fasadtegel, då företaget för ett år sedan lanserade LESS: ett fasadtegel med 10 procent mindre material, men med precis samma byggtekniska egenskaper som vanligt tegel.

Allt LESS-fasadtegel tillverkas idag med biogas, vilket bidrar till att sänka CO2-utsläppen från produktionen med 60–80 procent. Företaget har dessutom utarbetat en EPD (miljövarudeklaration) på LESS.

– Vi satsar brett på en lång rad initiativ inom både produktutveckling, inköp, energiförbrukning, optimering av tillverkningen och logistik för att säkerställa en ambitiös grön omställning tvärs över koncernen. I Norden är biogas ett fokusområde, i Belgien gör vi försök med elugnar och i Österrike satsar vi på värmepumpssystem. Vi har tagit ett mycket stort steg med avtalet om 50 procent biogas redan från nästa år, men vi slutar inte förrän vi är ända framme i mål, avslutar Henrik Dietrichsen.