Nyheter

Seminarium: Hur hanterar vi ett stopp i cementförsörjningen?

Hotet att cementproduktionen i Slite stoppas har fått stor uppmärksamhet. Vilka blir konsekvenserna? Vilka alternativa lösningar finns? Det och många andra aktuella frågor diskuteras vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) seminarium om cementförsörjningen den 3 december 2021.

IVAs avdelning för Samhällsbyggnad och IVA Väst bjuder in till seminarium där konsekvenserna av ett stopp eller begränsning av cementproduktionen i Slite skulle få för Sverige står i centrum:

Vad betyder ett stopp för byggande och gruvdrift?

Finns det andra leverantörer som kan möta de svenska behoven?

Kan en mer sparsam användning av betong och cement påverka situationen?

Hur påverkas Sveriges klimatomställning med tanke på att Cementa planerar att leverera klimatneutral cement från Gotland år 2030?

Medverkande

Leif Boström, direktör Affärsområde specialprodukter, LKAB

Tomas Carlsson, vd NCC, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Carina Edblad, vd Thomas Betong, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Annika Holmqvist, direktör Investering, Trafikverket

Katarina Malaga, professor i Hållbart byggande, RISE

Kristina Mjörnell, affärs och innovationsområdeschef Hållbara städer och samhällen, RISE, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Magnus Ohlsson, vd Cementa

Ulla Sandborgh, regeringens samordnare för kalk- och cementfrågor, Näringsdepartementet, ledamot IVAs avdelning för Elektroteknik

Johan Silfwerbrandt, professor, KTH

Moderator: Per Westlund, ledamot IVAs avdelning Samhällsbyggnad

Läs mer och anmäl dig här:

Fredag den 3 december 2021 12:30-14:00.

https://www.iva.se/event/cementsituationen/