Nyheter

AWS presenterar för första gången siffror kring de svenska investeringarna

I rapporten ”Studie över ekonomiska effekter – Amazon Web Services investeringar i Sverige” publicerar AWS för första gången siffror kring de svenska investeringarna, och planerna framåt.

– Vi investerar i Sverige för att vi ser stor potential i landet. AWS har en stor och växande kundbas, med tiotusentals kunder över hela Norden. Vår lokala infrastruktur stöder digitaliseringen bland svenska företag och organisationer och ger näring till landets snabbväxande startupföretag, både i storstäderna och på mindre orter. Vi ger våra kunder tillgång till snabba svarstider och möjligheten att lagra data lokalt inom landets gränser, säger Danielle Gorlick, Head of Small & Medium Business för AWS i Norden.

Under 2020 var den breda etableringen av datacenter i Sverige ett omdiskuterat ämne. Nu har Amazon Web Services (AWS), som var först med att etablera sig i landet, släppt en studie med målet att kartlägga vilka effekter etableringen har haft på svensk ekonomi.

AWS etablerade under 2018 en nordisk region med datacenter på tre platser i Mälardalen; Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

Under perioden 2017 till 2021 uppger företaget att man investerat 5,8 miljarder kronor i att bygga upp sin svenska infrastrukturregion. Investeringarna har dessutom bidragit till spridningeffekter som gett en positiv påverkan på Sverige BNP med 3,6 miljarder kronor. Etableringen har i genomsnitt skapat 1 145 arbetstillfällen per år under samma period. Av dessa har i genomsnitt 440 personer varit direkt anställda av AWS eller driftsleverantörer.

Vindkraft och utbildning

Amazon är idag världens största företagsköpare av förnybar energi och i Sverige har bolaget hittills gjort investeringar i fyra vindkraftsparker. När samtliga projekt är i drift kommer anläggningarna att tillföra 746 MW förnybar el till det svenska nätet, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig konsumtion för 253 000 svenska hushåll.

AWS-regionen i Sverige byggs kontinuerligt ut i takt med att kundefterfrågan växer, och under 2021-2022 förväntas expansionen i Sverige ge ett BNP-tillskott på ytterligare 2,2 miljarder kronor och i genomsnitt ge över 850 heltidsjobb per år. Den svenska regionen är en av totalt 25 AWS-regioner världen över.