Nyheter

XANO förvärvar företag inom teknisk rotationsgjutning

XANO har via dotterbolag förvärvat Tussenholding Lankamp B.V. med dotterbolag, beläget i Rijssen, Nederländerna, meddelar man i ett pressmeddelande.

Verksamheten omfattar utveckling och tillverkning av produkter och system genom rotationsgjutning av polymera material. Företaget förfogar bland annat över Europas största gjutmaskin. Försäljningen sker till ledande företag i Europa, med Nederländerna och Tyskland som primära marknader.

PRM har 54 anställda och omsätter ca 11 MEUR med god lönsamhet.

PRM kompletterar befintlig verksamhet inom XANOs affärsenhet Industrial Products. Ett viktigt område för kommande samordningsaktiviteter är hållbar produktion. Som ett av få företag inom rotationsgjutning har PRM kapacitet och kompletta resurser för egen återvinning av plastråvara till hög kvalitet. Förvärvet innebär att affärsenhetens pågående arbete med utveckling av hållbara lösningar för återvinning och återanvändning av plastmaterial tar ännu ett steg framåt.