Nyheter

KTH-professorer och miljöorganisationer: ”Märkliga luckor i redovisningen av kopparrör som förvarats i bergrum i 20 år”

”Nu måste regeringen kräva att kärnavfallsbolaget SKB redovisar fakta som kan vara avgörande för slutföringen av kärnavfallet.”

Det skriver KTH-professorer och miljöorganisationer i ett debattinlägg i Dagens Nyheter:

”Konflikten om mellanlagringen av det använda kärnbränslet har lagt sig. Det visade sig, tvärtemot vad kärnkraftsindustrin hävdat, vara möjligt att bryta ut frågan om kapaciteten i mellanlagret i Oskarshamn ur det större ärendet om vad som ska göras med kärnbränslet på lång sikt. Mark- och miljödomstolen väntas meddela tillstånd till en utökad mellanlagring nästa sommar.”

”Men regeringen kan inte andas ut, utan står nu inför ett historiskt beslut om ett gigantiskt långtidsförvar för det mest långlivade kärnavfallet. Det handlar om att gräva ner runt 11 000 ton exceptionellt farligt använt kärnbränsle omslutet av kopparkapslar. Avfallet måste hållas avskilt från människor och miljön i minst 100 000 år.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/offentliggor-fakta-om-skadade-kopparror-for-karnavfallet/