Nyheter

Jättesatsning på Malmös elnät

Nu inviger E.ON den unika stationen Kockumstationen i Malmö. Det unika är att den byggs inuti en befintlig station  och det utan att påverka eltillförseln i den snabbt växande Västra Hamnen.

– Från och med nu ska stationen i det gamla fartygsvarvet förse Västra Hamnen med el. 55 miljoner kronor har investerats i nya transformatorer och ett nytt ställverk, som möjliggör fortsatt stads- och näringslivsutveckling i området, säger E.ON Energidistributions vdMartin Höhler, som tillsammans med Malmö stads kommunalråd för statsbyggnad- klimat- och miljöfrågor, Simon Chrisander, invigde Kockumsstationen.

Sedan B001 har Västra Hamnen vuxit kraftigt – med bostäder, skolor, universitet och service. 2031 beräknas Västra Hamnen ha runt 17 000 invånare. Idag finns här runt 6 000 hushåll och 400 företag.

Kockumstationen står för lejonparten av de drygt 200 miljoner kronor E.ON under 2021 investerar för att underhålla och förstärka Malmös elnät.

– Vi ser en fortsatt mycket stark tillväxt i Malmöregionen, med ett förväntat tillkommande effektbehov på över 140 megawatt fram till 2030, eller lika mycket som en medelstor skånsk stad fram till 2022, säger Martin Höhler.

– Satsningarna på elnäten ska lägga grunden till att Sverige når riksdagens klimatmål, där storskalig elektrifiering av industri och transporter är nyckeln. Det kräver investeringar i Sveriges elnät på historiska nivåer, säger Martin Höhler.

På bilden: Simon Chrisander och Martin Höhler invigde Kockumsstationen, Västra hamnen

Foto: E.ON