Nyheter

Försening gav effektivare vindkraftpark

På Rödeneplatån i Alingsås och Vårgårda kommuner bygger RES Renewable Norden AB en vindkraftpark. Byggstarten försenades med flera år. Under den tiden utvecklades vindkraftstekniken så att de 13 vindkraftverk som nu byggs producerar lika mycket el som de 22 verken i den ursprungliga planen.

En första ansökan för projektet gjordes 2012 men fick avslag. Ärendet gick ända upp till Mark- och miljööverdomstolen och 2018 gavs tillstånd att bygga 13 vindkraftverk.

– Byggstarten försenades med flera år, men under den tiden hade tekniken utvecklats så pass att de 13 verk vi nu bygger producerar lika mycket el som de 22 verken i den ursprungliga ansökan skulle ha gjort. Där ser man vindkraftsteknikens oerhörda utveckling, konstaterar Tobias Bogeskär som är projektledare på RES Renewable Norden AB.

Vindkraftverken är 200 meter höga och de 13 verken har tillsammans en effekt på 86 megawatt. Det motsvarar elbehovet från cirka 40 000 hushåll.

Rejäl grundläggning

Grundläggningen är extremt viktig vid bygget av vindkraftverk. För att klara krafterna från det 200 meter höga vindkraftverket måste betongfundamentet förankras. I Rödene vindpark har det gjorts med bergförankring.

Först schaktas så att berget friläggs och sedan gjuts en avjämningsyta i betong för att få en jämn yta att stå på. Om marken är tillräckligt jämn och hård borras hål för förankringsstag 16–21 meter ner i berget.

Är marken sämre byggs betongfundamentet först. Rör gjuts in i fundamentet och därefter borras genom rören ner i berget. Varje fundament har tolv linstag och varje linstag består av 19 stålvajrar.

Förankring i berget

– Vi för ner linstagen i de borrade hålen, fyller hålen med injekteringsbruk och sedan får det brinna i sju dygn. Injekteringsbruket förankrar vajrarna i berget, samtidigt fungerar det som korrossionsskydd för stålvajrarna, förklarar Daniel Rönnängsgård som är projektchef på Veidekke Grundläggning.

När betongen brunnit färdigt spänns vajrarna till angiven last, testas och låses så att de blir förspända mot betongfundamentet.

– Vi provlastar med 3 973 kilonewton för att se att det håller. Sedan släpper vi ner spänningen till låslasten 3 340 kilonewton. Fundamentet spänns fast i berget med linstagen, som i sin tur samverkar med den stora mängden armering i fundamentet för att klara de enorma krafterna från vindkraftverket.

Lång planering

Valet av plats för Rödene vindpark gjordes efter en dialog med markägare. Därefter analyserades förutsättningarna, bland annat genom mätning av vindstyrkan.

– Vi måste även ha dialog med länsstyrelsen och närboende. Vi ska även se till att projektet följer bestämmelserna i miljöbalken. Kommunens tillstånd är viktigt, den kan säga ja eller nej. I Rödeneprojektet tog den här processen sex år, säger Tobias Bogeskär.

När RES Renewable Norden fått tillstånd för en vindpark bildas ett bolag som sedan säljs till gröna fonder.

– Vi utvecklar och bygger vindkraftparkerna. Sedan säljer vi dom med förbehållet att vi får driva dom. Rödene vindpark har vi sålt till Mirova, som nu samäger parken med Octopus Renewables.

FAKTA:

Tidplan: september 2020–juli 2022

Byggherre: RES Renewable Norden AB

Markentreprenör: Veidekke Entreprenad AB

Grundläggning: Veidekke Grundläggning AB

Elentreprenör: Abeka

Nätutbyggnad: Vattenfall

Turbiner: Siemens Gamesa

Kostnad: 850 Mkr