Nyheter

Samarbete mellan Göteborg Energi och Volvo gav kraftig utbyggnad av elnätskapaciteten på Hisingen

Tack vare ett tidigt samarbete mellan Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Volvokoncernen får Backaplan, Lindholmen och Frihamnen nu en rejäl kapacitetsförstärkning av det lokala elnätet. Utbyggnaden på 120 MW möjliggör både nödvändig stadsutveckling och förverkligandet av Volvos utvecklingscentrum Campus Lundby.

Elnätsutbyggnaden på 120 MW, motsvarar fyra mindre svenska städer och väntas stå för tio procent av effektbehovet i Göteborg. 40 MW kommer att användas på Campus Lundby där en av stadens största transformatorstationer byggs.

Campus Lundby är ett globalt utvecklingscentrum för framtidens hållbara transportlösningar där större delen av Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter samlas de kommande åren.

– Campus Lundby är en global hubb där vi bygger framtidens transportsystem genom att samla vår kompetens. Syftet är att erbjuda en plats där man kan mötas och hitta nya lösningar tillsammans. År 2030 ska 30 procent av de fordon som rullar av våra produktionsband vara elektrifierade. För att lyckas med det kommer vi att behöva många fler elektriska testriggar, som dessutom lär köras på helvarv samtidigt. Det ställer rejäla krav på elnätets kapacitet och leveransförmåga, säger Jan Hjelmgren, ansvarig för PowerTrain Engineering på Volvokoncernen.

– Att redan i ett tidigt skede föra en dialog kring nya satsningar och kommande behov av elnät är avgörande för att vi ska kunna planera våra investeringar på bästa sätt. Tack vare en tidig kontakt mellan Göteborg Energi Nät AB (GENAB) och Volvokoncernen kan vi nu bygga ut elnätet för att täcka Campus Lundbys behov men också möjliggöra för nya bostäder och arbetsplatser i närliggande stadsdelar, säger Lars Edström, VD för GENAB.

Elnätsutbygganden kommer att ske i etapper och vara färdigställd 2025.