Nyheter

Ny rapport från IKEM: Tidsbegränsade tillstånd riskerar att hämma viktiga investeringar i hållbar produktion

I en ny undersökning från IKEM svarar 83 procent av företagen att det skulle vara negativt för verksamheten om tidsbegränsade tillstånd skulle tillämpas brett inom svensk industri. För att kunna göra de stora investeringar som krävs inom den gröna omställningen behövs långsiktighet och förutsägbarhet. Undersökningen visar också på kompetensbrist och negativ attityd till industrin hos myndigheternas tjänstemän.

Regeringen har tillsatt en utredning om att låta samtliga miljöpåverkande industriföretag i Sverige, omfattas av tidsbegränsade tillstånd. Något som oroar IKEMs branscher – kemi-, läkemedel, raffinaderi samt plast- och gummi. 83 procent av företagen svarar att det skulle vara negativt för verksamheten med tidsbegränsade tillstånd, varav 35 procent anger att det skulle vara mycket negativt.

− Det finns en förståelse för att regeringen utreder tidsbegränsade tillstånd men tyvärr kan denna typ av tillstånd få motsatt effekt. Osäkerheten de medför riskerar att minska de svenska investeringarna inom hållbar produktion, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Svensk industri ligger i framkant när det gäller resurssnål produktion och har höga ambitioner om att bli ännu bättre. Borealis i Stenungsund är ett bra exempel. Företaget undersöker nu förutsättningarna för en ny anläggning för kemisk återvinning av plast i Västsverige.

− Blir tidsbegränsade tillstånd verklighet på bred front inom industrin blir det svårare för oss som arbetar inom globala koncerner att argumentera för att den typen av hållbarhetsinvesteringar ska hamna i Sverige, säger Anders Fröberg, vd Borealis Sverige AB och styrelseordförande IKEM.

Industrins verksamheter bygger ofta på komplexa produktionsprocesser vilket innebär omfattande ansökningsförfaranden och kontakter med myndigheter på kommunal, regional och statlig nivå. Det kräver en hel del av både företagen och av de berörda myndigheterna. I undersökningen har företagen därför även fått svara på frågor om samarbetet med svenska myndigheter.

När det gäller den viktiga myndighetskontakten på kommunen, anger 21 procent av företagen att kompetensnivån är för låg. Motsvarande siffra för länsstyrelsen är 10 procent. Mer än vart fjärde företag upplever att länsstyrelsens tjänstemännen har en negativ attityd till industrin och siffran är nästan lika hög för kommunala tjänstemän, 18 procent.

− Att den upplevda kompetensen brister är förstås oroande men värre är att företagen också upplever att myndigheterna har en negativ attityd till deras industri. Samspelet mellan företagen och myndigheterna måste ske på ett professionellt och förutsägbart sätt för att de tillsammans ska kunna bidra till Sveriges fortsatta utveckling mot ett hållbart samhälle, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.