Nyheter

MAQS etablerar ny branschgrupp för skogsindustrin

För att möta en ökad efterfrågan på juridisk rådgivning kopplat till skogsindustrin etablerar MAQS Advokatbyrå den nationella branschgruppen Skog och stärker teamet med Jannie Strømberg, tidigare jurist på SCA, som ny ansvarig för gruppen. 

– MAQS Advokatbyrå har sedan tidigare juridisk expertis med omfattande erfarenhet från skogsbranschen. Jan Svedjebrant, tidigare chefsjurist på SCA, anslöt till MAQS i december 2020 för att erbjuda specialiserad legal rådgivning till kunder inom skogsindustrin. Nu tar vi nästa steg och utökar med ytterligare kompetens samtidigt som vi etablerar en dedikerad grupp med fokus på skog, berättar Katrin Troedsson, vd på MAQS Advokatbyrå. 

Jannie Strømberg kommer att leda MAQS Advokatbyrås nationella branschgrupp Skog. Hon tillträdde den 11 oktober 2021 med placering på MAQS kontor i Sundsvall. Jannie Strømberg kommer närmast från SCA där hon arbetat som bolagsjurist i 12 år. Hon har också tidigare erfarenhet som dansk advokat inom miljörätt.

– Jag och mina kollegor på MAQS har god insikt i och ett genuint intresse för skogsbranschen, dess ägare och frågor som rör skogsnäringen. De juridiska frågorna från branschen kopplat till digitalisering, transport och logistik samt hållbarhet har ökat enormt och jag ser fram emot att driva MAQS branschsatsning mot skogsindustrin, säger Jannie Strømberg, Legal Director på MAQS Advokatbyrå.

– För att möta efterfrågan på juridisk efterfrågan och branschkompetens på ett trovärdigt sätt har vi skapat kompetenshubbar inom utvalda bransch- och specialistområden. Efterfrågan av rådgivning kopplat till skogsbranschen har lett till att vi nu, utifrån vårt Sundsvallskontor, inrättat en särskild nationell branschgrupp för skog, säger Katrin Troedsson.

Om MAQS Advokatbyrå

MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Genom vårt bransch- och specialistfokus, vår lokala förankring och globala nätverk.

MAQS är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas:

www.maqs.com