Nyheter

LRF, Mellanskog och Norra Skog: ”Bygg inte nya ledningar med föråldrad teknik”

”Svenska kraftnät och kraftbolagen väljer av vinstmotiv föråldrad teknik med luft­ledningar som har stort mark­intrång. Det innebär ett hot mot fram­tida livsmedels- och skogs­produktion.”

Det skriver debattörer från bland annat LRF och Mellanskog och Norra Skog i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Sverige upplever nu de högsta energi­priserna någonsin. Samtidigt planeras tillförseln av elenergi från norra Sverige till de södra delarna av landet att öka kraftigt genom stora kraftlednings­projekt. Mycket av den nya överförda elenergin kommer att exporteras, förra året exporterades till våra grann­länder omkring 25 terawattimmar, i storleks­ordningen vad alla vindkraft­verk producerar.”

”Svenska kraftnät och kraftbolagen väljer i dag av vinstmotiv föråldrad teknik med luft­ledningar som har stort mark­intrång. Det innebär ett hot mot Sveriges framtida livsmedels- och skogs­produktion eftersom det uppenbart strider både mot regeringens livsmedels­strategi och den nationella skogs­strategin.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.svd.se/bygg-inte-nya-ledningar-med-foraldrad-teknik