Nyheter

”Det finns starka skäl att ta förnyad ställning till kärnkraft”

”Gröna partier må rynka på näsan, men klimatkunnande måste förenas med energikunnande. Ska vi lyckas avskaffa koldioxidutsläppen till 2050, då jorden kan ha två miljarder fler människor än idag, måste svåra beslut tas och genomföras.”

Det skriver Kenneth Rogoff, professor i ekonomi och offentlig politik vid Harvarduniversitetet i USA i ett debattinlägg i Sydsvenskan:

”Den bistra sanningen är att fossila bränslen fortfarande står för 80 procent av energin globalt, precis som de gjorde när Parisavtalet om klimatet undertecknades på COP21 för sex år sedan.”

”Internationella energirådet, IEA, har en optimistisk ton i sin senaste rapport om energiläget och framhåller allt som kan göras för att begränsa den globala uppvärmningen. Men att temperaturökningen skulle stanna vid 1,5 grader bygger på så många osäkerheter, uppfinningar, anpassningar och uppoffringar att det knappt är trovärdigt om man inte lyckas införa ett globalt pris på kol, något som de flesta ekonomer ser som nödvändigt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2021-11-08/det-finns-starka-skal-att-ta-fornyad-stallning-till-karnkraft

Bild av Wolfgang Stemme