Nyheter

Världsunik satsning på klimatneutral cementtillverkning

Världens första anläggning för storskalig avskiljning och lagring av koldioxid, CCS (Carbon Capture and Storage), byggs nu i Cementas norska systerfabrik Norcem i Brevik. Miljöföretaget Mercatus Engineering AB från Vimmerby levererar kondensatreningen för de nedkylda rökgaserna.

Vid tillverkning av cement frigörs stora mängder koldioxid vid förbränningen av kalken. Hittills har den mycket varma röken släppts ut i luften ur höga skorstenar utan att koldioxidavskiljning har varit möjlig. Men med en teknik som kyler rökgaserna går det att fånga upp koldioxiden ur kondensatvattnet och genom högt tryck, samt en temperatur på minus 30 grader, kan man omvandla den till flytande form. Den flytande koldioxiden skall sedan lagras i uttjänta oljeborrhål i Nordsjön.

I norska Brevik byggs en ny reningsanläggning där CCS integreras i fabriken. Norska staten bidrar med 3,3 miljarder norska kronor och målet är att anläggningen ska tas i drift 2024. Det blir då världens första CCS-anläggning i full skala. Det innebär att Norge redan om två år kan leverera cement med minst halverade koldioxidutsläpp.

Mercatus Engineering från Vimmerby levererar rökgaskondensatreningen med tre keramiska ultrafilterenheter, samt ett slutfilter med aktivt kol som filtrerar kondensatet, som slutligen kan släppas ut i havet.

– Mercatus är väldigt kompetenta på denna typ av vattenbehandling. De hade det bästa totala erbjudandet med teknik och genomförandekapacitet, berättar Dag M Dybdahl från Aker Solutions, inköpsspecialist för projektet.

– Det är ett prestigeuppdrag och att bli utvald leverantör till ett sådant här spjutspetsprojekt. Anläggningen är ett stort kliv mot en mer klimatneutral cementtillverkning i världen, och att vi får vara med och bidra till det känns stort och viktigt för oss, säger Pär Bragsjö, vd på Mercatus Engineering.

Projektet kommer att bana väg för användandet av tekniken och följs med stort intresse från andra aktörer. Bland annat pågår en förstudie om det är möjligt med en liknande anläggning vid Cementas fabrik i Slite på Gotland.